Sędzia Iwona Jawor-Piszcz wydaje wyroki na posiedzeniach niejawnych

TAK WYGLĄDA PRZESTRZEGANIE art. 45 KONSTYTUCJI I art. 316, art. 323, art. 326. §1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W WYDANIU SĘDZI SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE

Dnia 19 lutego 2018 roku na posiedzeniach niejawnych przez sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie Iwonę Jawor – Piszcz wydane zostały dwa wyroki VIII U 2417/17, VIII U 2420/17 w sporze z ZUS Oddział w Lublinie, po odrzuceniu moich wniosków dowodowych.

Tak dla przypomnienia art. 45 Konstytucji:
Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Art. 316. § 1 kodeksu postępowania cywilnego:
Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy; w szczególności zasadzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że stało się ono wymagalne w toku sprawy.

Art. 323 kodeksu postępowania cywilnego:            Wyrok może być wydani jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku. 

Art. 326. § 1 kodeksu postępowania cywilnego:                                                                   Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. (…).                                                                                                                                               Prawo swoje, a okrutne życie fundowane nam przez sędzię Jawor – Piszcz swoje. Sędzię, która nie wyznaczyła terminu rozprawy, tylko sama, nawet bez protokolanta robiła co chciał na posiedzeniu niejawnym.

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Wszystkie | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Sędzia Iwona Jawor-Piszcz wydaje wyroki na posiedzeniach niejawnych została wyłączona

Na podstawie czego ZUS Oddział w Lublinie przetrzymuje nasze pieniądze?

SKŁADKI PRZEZ ZUS MOGĄ BYĆ PRZETRZYMYWANE NA PODSTAWIE DEKLARACJI PŁATNIKA LUB NA PODSTAWIE DECYZJI OSTATECZNYCH W KTÓRYCH WYMIERZONO WYSOKOŚĆ SKŁADEK!

W naszym przypadku za okres od 2005 roku do początków 2011 roku nie ma deklaracji, nic nam nie wiadomo o decyzjach, w których wymierzono by wysokość składek (art. 48. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Zostały wydane nadal zaskarżone decyzje o odmowie zwrotu nadpłaty składki. Oni nie stwierdzili braku nadpłat składek, oni odmówili zwrotu nadpłat składek.

Naczelnik Ewa Kurnicka z Oddziału ZUS w Lublinie stwierdza w piśmie z dnia 6 marca, że stanowisko ZUS w sprawie zwrotu nadpłaty składki pozostaje aktualne.
A ja tym razem publicznie stawiam pytanie: na podstawie czego przetrzymywane są od lat pieniądze, skoro nie ma deklaracji podatników ani nic nam nie wiadomo o decyzjach ostatecznych w których wymierzono wysokości miesięczne składek? W aktach ZUS znajdujących się w sądach nie ma deklaracji ani decyzji wymiarowych za wskazany okres.

Mataczenie aktami, wręcz fałszowanie akt ZUS płatnika składek opisane w materiale
Cudowne rozmnożenie akt ZUS dotyczy spraw sądowych o zwrot nadpłaty składki.

Urzędnicy dzielnie wspierani przez sędziów tworzyli i nadal tworzą bez podstawy prawnej ogromne ilości kopii dokumentów, z których tworzą kolejne i kolejne tomy tak zwanych akt, które faktycznie są zbiorami bez wartości prawnej kopii papierów, zdarza się niestety, że wymieszanymi z oryginalnymi dokumentami. Tylko od lat wszyscy odpowiedzialni za proceder uchylają się od odpowiedzi na pytanie: na podstawie czego przetrzymywane są pieniądze?
Od lat wszyscy odpowiedzialni za proceder uchylają się od przedłożenia dokumentów, na podstawie których przetrzymywane są pieniądze.

Przypominam, że pieniądze mogą być przetrzymywane zgodnie z art. 48. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na podstawie deklaracji płatnika lub decyzji ostatecznych wymiarowych w których określono wysokość składek za poszczególne miesiące.

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Ubezpieczenia społeczne, Wszystkie | Otagowano , | Możliwość komentowania Na podstawie czego ZUS Oddział w Lublinie przetrzymuje nasze pieniądze? została wyłączona

Cudowne rozmnożenie akt ZUS w czasie, gdy były w dyspozycji Sądu Apelacyjnego w Lublinie

GDZIE SĄ PROKURATORZY I INNI FUNKCJONARIUSZE PAŃSTWA POLSKIEGO ODPOWIEDZIALNI ZA PRZESTRZEGANIE PRAWA?

W naszych sprawach bezkarność urzędników KRUS, ZUS i ogromnej części sędziów orzekających w postępowaniach już dawno przekroczyła wszelkie granice. Tym osobom, które niszczą nas bez ograniczeń od lat między innymi manipulując dokumentami, fałszując akta KRUS i ZUS do zatracenia, okrutne i wrogie mam państwo powierza nadal nasz los. Sytuacja stała się nie do wytrzymania.

To, że ZUS zgodnie z wymogami art. 34 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych gwarantuje kompletność i rzetelność akt sporządzanych do kont ubezpieczonego i płatnika jest bez znaczenia w państwie powszechnego naruszania prawa przez funkcjonariuszy publicznych. Tak samo jak bez znaczenia jest to, że ZUS nie ma podstaw prawnych do sporządzania oddzielnych akt do każdej sprawy, ponieważ ustawa wymaga kompletnych, rzetelnie sporządzonych materiałów źródłowych, papierowych do kont elektronicznych. Większość sędziów lekceważy wymogi prawa w tym zakresie.

Proszę zwrócić uwagę na pismo ZUS Oddział w Lublinie zamieszczone w materiale z sygnaturą akt III AUa 1075/16 z dnia 28-04-2017 roku. W ostatnim akapicie przywołana jest sprawa III Aua 936/15, do której to z dalszej części pisma wynika, były przygotowane wskazane wyżej tomy akt, które są w stanie nieuporządkowanym, ponieważ w takim stanie zdaniem pełnomocnika ZUS zostały zwrócone.

– Zgodnie z jakim prawem na podstawie „nieuporządkowanych” akt sady mogą decydować o naszym życiu i majątku? – Zgodnie z jakim prawem i przez kogo doszło do ingerencji w akta ZUS, gdy były w dyspozycji Sądu Apelacyjnego w Lublinie?

Kolejne zamieszczone pismo (karta 209 akt sądowych III AUa 936/15), potwierdzenie, że dnia 10-06-2016 roku 6 tomów akt ZUS zostało zwrócone przez Sąd Apelacyjny w Lublinie do ZUS Oddział w Lublinie.
To samo pismo, tylko kolejny jego egzemplarz z potwierdzeniem przez ZUS Oddział w Lublinie, że dnia 14-06-2016 roku wpłynęły dokumenty przesłane przez Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Teoretycznie rzecz ujmując na dzień 14-06-2016 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie nie dysponował w sprawie III Aua 936/15 aktami ZUS, które dnia 10-06-2016 roku wraz z prawomocnym wyrokiem zwrócił do organu rentowego.
Zgodnie z polską praktyką, przyzwoleniem politycznym do naruszania prawa, fałszowania dokumentów, w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie były nielegalnie sporządzone kolejne 6 tomów akt ZUS, które zostały wypożyczone Sądowi Okręgowemu w Lublinie (karta 212 akt III Aua 936/15).
Nikt z odpowiednich władz nawet palcem nie kiwnął, by ustalić, kto dopuścił się nielegalnego kopiowania dokumentów bez podstawy prawnej, które faktycznie jest fałszerstwem.
Pełnomocnik ZUS Oddział w Lublinie napisała, że dokumenty są w stanie nieuporządkowanym (te które były nielegalnie kopiowane), czyli nie wiadomo, co w nich powinno być.

Historia pewnego przypadku część III

Takimi metodami pozbawieni zostaliśmy godności, spokoju, poczucia bezpieczeństwa, zdrowia, takimi metodami usiłują ograbić nas z majątku, dorobku życia i nikt z odpowiednich władz nie reaguje.
Sędziowie, którzy uczestniczyli w procederze i podobnych nadal sądzą w naszych sprawach i się mszczą, znęcają się nad nami, a władza wykonawcza karmi nas obietnicami zmian, które następują ale na gorsze.

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Wszystkie | Otagowano | 1 komentarz

Przestrzeganie naszych praw przez ZUS Oddział w Lublinie

Oryginalnych, kompletnych akt nie ma do wglądu, nie było możliwości odniesienia się do zgromadzonego materiału dowodowego, a decyzje zostały wydane i nie doręczone!

Tak przestrzegane są nasze prawa do udziału w postępowaniach administracyjnych, tak przestrzegane jest nasze prawo do odniesienia się do zgromadzonego materiału dowodowego w ZUS Oddział w Lublinie, jak wynika z zamieszczonych niżej notatki i pisma.
Koniecznie trzeba zwrócić uwagę, że nadal pozostaje nie rozpoznany przez Prezes ZUS nasz wniosek z 3 stycznia 2017 roku o wyłączenie od prowadzenia naszych spraw dyrektora ZUS Oddział w Lublinie Piotra Waszaka i podległych mu pracowników, decyzje wydawane są wręcz hurtowo.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych art. 26a.
1. Niedopuszczalne jest ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej
sprawy osoby, której dane dotyczą, jeżeli jego treść jest wyłącznie wynikiem operacji
na danych osobowych, prowadzonych w systemie informatycznym.

Jakby tej hucpy z lekceważeniem naszych praw w trakcie postępowań administracyjnych było mało, to rzekomo dwie decyzje dotyczące dwóch kont wydane z naruszeniem art. 81 kodeksu postępowania administracyjnego, zostały nieprawidłowo zaadresowane i wysłane rzekomo w jednej kopercie oraz zostały zwrócone przez pocztę mimo, że nigdy nie odmawiamy przyjęcia korespondencji.

Wczoraj, po złożeniu reklamacji na poczcie w przeciągu niespełna godziny, listonosz w obecności osób trzecich, przyniósł nam bodaj 21 przeterminowanych informacji o przesyłkach, w tym powtórne awiza z 7 i 8 marca 2018 roku. Przed objęciem stanowiska dyrektora ZUS Oddział w Lublinie Piotr Waszak był dyrektorem Poczty Polskiej w Lublinie. Same przypadki, zbiegi okoliczności, tylko trudno pojąć dlaczego wszystkie działają na naszą niekorzyść?

Nasze pismo do ZUS

ZUS Oddział w Lublinie zgodnie z wymogami prawa nie dysponuje prawidłowo zaadresowanymi, dopiętymi do każdej decyzji kopertami, które powinny znajdować się w różnych aktach, które byłyby dowodami na podjętą próbę zgodnego z prawem doręczenia decyzji, a niszcząca machina została uruchomiona.
Tak wygląda „dobra zmiana” w wydaniu ZUS Oddział w Lublinie i prezes ZUS, która od 3 stycznia 2017 roku nie rozpoznała wniosku o wyłączenie od prowadzenia naszych spraw dyrektora Oddziału ZUS w Lublinie Piotra Waszaka.

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Ubezpieczenia społeczne, Wszystkie | Otagowano , | Możliwość komentowania Przestrzeganie naszych praw przez ZUS Oddział w Lublinie została wyłączona

Bezczynność Prezesa KRUS jest ewidentna i udowodniona, a my mamy być zniszczeni!

ORZEKAŁ PRZECIEŻ POLSKI SĄD, KTÓREMU WSZYSTKO WOLNO!

Oni potwierdzili, że sąd pierwszej instancji prawidłowo odrzucił żądanie o stwierdzenie bezczynności Prezesa KRUS, a nawet rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie, że rzekomo wyroki zostały wykonanie jest również prawidłowe. W świetle polskiego prawa niezależnie od pogardy wobec nas obowiązani są zdecydować się czy odwołanie jest odrzucone, czy rozstrzygnięte merytorycznie? Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Lublinie działając na naszą szkodę kompromitują sami siebie odrzucając odwołanie i rozstrzygając je merytorycznie. Tak może być tylko w kraju, gdzie sędziowie są kompletnie bezkarni, nie odpowiadają za nic!

Dodam tylko, że zgodnie z art. 2. § 3 kodeksu postępowania cywilnego nie są rozpoznawane w postępowaniach sądowych sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.

Po żmudnym procesie, odbyło się bodaj 8 rozpraw w Sądzie Okręgowym w Lublinie, dzięki temu, że mieliśmy potwierdzone pismo w sprawie podjęcia czynności przez Prezesa KRUS, udało się udowodnić, że był wniosek złożony 20 grudnia 2012 roku, który zgodnie z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego powinien być załatwiony poprzez decyzję.

Jak za rządu „dobrej zmiany” w KRUS jest gorzej niż było

Ustawy ustawami, a w Polsce póki co bezkarni urzędnicy i sędziowie mogą robić, co im się tylko podoba i jak widać na załączonym obrazku robią.

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Sprawiedliwość po polsku, Wszystkie | Możliwość komentowania Bezczynność Prezesa KRUS jest ewidentna i udowodniona, a my mamy być zniszczeni! została wyłączona