Na podstawie czego ZUS Oddział w Lublinie przetrzymuje nasze pieniądze?

SKŁADKI PRZEZ ZUS MOGĄ BYĆ PRZETRZYMYWANE NA PODSTAWIE DEKLARACJI PŁATNIKA LUB NA PODSTAWIE DECYZJI OSTATECZNYCH W KTÓRYCH WYMIERZONO WYSOKOŚĆ SKŁADEK!

W naszym przypadku za okres od 2005 roku do początków 2011 roku nie ma deklaracji, nic nam nie wiadomo o decyzjach, w których wymierzono by wysokość składek (art. 48. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Zostały wydane nadal zaskarżone decyzje o odmowie zwrotu nadpłaty składki. Oni nie stwierdzili braku nadpłat składek, oni odmówili zwrotu nadpłat składek.

Naczelnik Ewa Kurnicka z Oddziału ZUS w Lublinie stwierdza w piśmie z dnia 6 marca, że stanowisko ZUS w sprawie zwrotu nadpłaty składki pozostaje aktualne.
A ja tym razem publicznie stawiam pytanie: na podstawie czego przetrzymywane są od lat pieniądze, skoro nie ma deklaracji podatników ani nic nam nie wiadomo o decyzjach ostatecznych w których wymierzono wysokości miesięczne składek? W aktach ZUS znajdujących się w sądach nie ma deklaracji ani decyzji wymiarowych za wskazany okres.

Mataczenie aktami, wręcz fałszowanie akt ZUS płatnika składek opisane w materiale
Cudowne rozmnożenie akt ZUS dotyczy spraw sądowych o zwrot nadpłaty składki.

Urzędnicy dzielnie wspierani przez sędziów tworzyli i nadal tworzą bez podstawy prawnej ogromne ilości kopii dokumentów, z których tworzą kolejne i kolejne tomy tak zwanych akt, które faktycznie są zbiorami bez wartości prawnej kopii papierów, zdarza się niestety, że wymieszanymi z oryginalnymi dokumentami. Tylko od lat wszyscy odpowiedzialni za proceder uchylają się od odpowiedzi na pytanie: na podstawie czego przetrzymywane są pieniądze?
Od lat wszyscy odpowiedzialni za proceder uchylają się od przedłożenia dokumentów, na podstawie których przetrzymywane są pieniądze.

Przypominam, że pieniądze mogą być przetrzymywane zgodnie z art. 48. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na podstawie deklaracji płatnika lub decyzji ostatecznych wymiarowych w których określono wysokość składek za poszczególne miesiące.

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Ubezpieczenia społeczne, Wszystkie | Otagowano , | Możliwość komentowania Na podstawie czego ZUS Oddział w Lublinie przetrzymuje nasze pieniądze? została wyłączona

Cudowne rozmnożenie akt ZUS w czasie, gdy były w dyspozycji Sądu Apelacyjnego w Lublinie

GDZIE SĄ PROKURATORZY I INNI FUNKCJONARIUSZE PAŃSTWA POLSKIEGO ODPOWIEDZIALNI ZA PRZESTRZEGANIE PRAWA?

W naszych sprawach bezkarność urzędników KRUS, ZUS i ogromnej części sędziów orzekających w postępowaniach już dawno przekroczyła wszelkie granice. Tym osobom, które niszczą nas bez ograniczeń od lat między innymi manipulując dokumentami, fałszując akta KRUS i ZUS do zatracenia, okrutne i wrogie mam państwo powierza nadal nasz los. Sytuacja stała się nie do wytrzymania.

To, że ZUS zgodnie z wymogami art. 34 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych gwarantuje kompletność i rzetelność akt sporządzanych do kont ubezpieczonego i płatnika jest bez znaczenia w państwie powszechnego naruszania prawa przez funkcjonariuszy publicznych. Tak samo jak bez znaczenia jest to, że ZUS nie ma podstaw prawnych do sporządzania oddzielnych akt do każdej sprawy, ponieważ ustawa wymaga kompletnych, rzetelnie sporządzonych materiałów źródłowych, papierowych do kont elektronicznych. Większość sędziów lekceważy wymogi prawa w tym zakresie.

Proszę zwrócić uwagę na pismo ZUS Oddział w Lublinie zamieszczone w materiale z sygnaturą akt III AUa 1075/16 z dnia 28-04-2017 roku. W ostatnim akapicie przywołana jest sprawa III Aua 936/15, do której to z dalszej części pisma wynika, były przygotowane wskazane wyżej tomy akt, które są w stanie nieuporządkowanym, ponieważ w takim stanie zdaniem pełnomocnika ZUS zostały zwrócone.

– Zgodnie z jakim prawem na podstawie „nieuporządkowanych” akt sady mogą decydować o naszym życiu i majątku? – Zgodnie z jakim prawem i przez kogo doszło do ingerencji w akta ZUS, gdy były w dyspozycji Sądu Apelacyjnego w Lublinie?

Kolejne zamieszczone pismo (karta 209 akt sądowych III AUa 936/15), potwierdzenie, że dnia 10-06-2016 roku 6 tomów akt ZUS zostało zwrócone przez Sąd Apelacyjny w Lublinie do ZUS Oddział w Lublinie.
To samo pismo, tylko kolejny jego egzemplarz z potwierdzeniem przez ZUS Oddział w Lublinie, że dnia 14-06-2016 roku wpłynęły dokumenty przesłane przez Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Teoretycznie rzecz ujmując na dzień 14-06-2016 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie nie dysponował w sprawie III Aua 936/15 aktami ZUS, które dnia 10-06-2016 roku wraz z prawomocnym wyrokiem zwrócił do organu rentowego.
Zgodnie z polską praktyką, przyzwoleniem politycznym do naruszania prawa, fałszowania dokumentów, w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie były nielegalnie sporządzone kolejne 6 tomów akt ZUS, które zostały wypożyczone Sądowi Okręgowemu w Lublinie (karta 212 akt III Aua 936/15).
Nikt z odpowiednich władz nawet palcem nie kiwnął, by ustalić, kto dopuścił się nielegalnego kopiowania dokumentów bez podstawy prawnej, które faktycznie jest fałszerstwem.
Pełnomocnik ZUS Oddział w Lublinie napisała, że dokumenty są w stanie nieuporządkowanym (te które były nielegalnie kopiowane), czyli nie wiadomo, co w nich powinno być.

Historia pewnego przypadku część III

Takimi metodami pozbawieni zostaliśmy godności, spokoju, poczucia bezpieczeństwa, zdrowia, takimi metodami usiłują ograbić nas z majątku, dorobku życia i nikt z odpowiednich władz nie reaguje.
Sędziowie, którzy uczestniczyli w procederze i podobnych nadal sądzą w naszych sprawach i się mszczą, znęcają się nad nami, a władza wykonawcza karmi nas obietnicami zmian, które następują ale na gorsze.

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Wszystkie | Otagowano | 1 komentarz

Przestrzeganie naszych praw przez ZUS Oddział w Lublinie

Oryginalnych, kompletnych akt nie ma do wglądu, nie było możliwości odniesienia się do zgromadzonego materiału dowodowego, a decyzje zostały wydane i nie doręczone!

Tak przestrzegane są nasze prawa do udziału w postępowaniach administracyjnych, tak przestrzegane jest nasze prawo do odniesienia się do zgromadzonego materiału dowodowego w ZUS Oddział w Lublinie, jak wynika z zamieszczonych niżej notatki i pisma.
Koniecznie trzeba zwrócić uwagę, że nadal pozostaje nie rozpoznany przez Prezes ZUS nasz wniosek z 3 stycznia 2017 roku o wyłączenie od prowadzenia naszych spraw dyrektora ZUS Oddział w Lublinie Piotra Waszaka i podległych mu pracowników, decyzje wydawane są wręcz hurtowo.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych art. 26a.
1. Niedopuszczalne jest ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej
sprawy osoby, której dane dotyczą, jeżeli jego treść jest wyłącznie wynikiem operacji
na danych osobowych, prowadzonych w systemie informatycznym.

Jakby tej hucpy z lekceważeniem naszych praw w trakcie postępowań administracyjnych było mało, to rzekomo dwie decyzje dotyczące dwóch kont wydane z naruszeniem art. 81 kodeksu postępowania administracyjnego, zostały nieprawidłowo zaadresowane i wysłane rzekomo w jednej kopercie oraz zostały zwrócone przez pocztę mimo, że nigdy nie odmawiamy przyjęcia korespondencji.

Wczoraj, po złożeniu reklamacji na poczcie w przeciągu niespełna godziny, listonosz w obecności osób trzecich, przyniósł nam bodaj 21 przeterminowanych informacji o przesyłkach, w tym powtórne awiza z 7 i 8 marca 2018 roku. Przed objęciem stanowiska dyrektora ZUS Oddział w Lublinie Piotr Waszak był dyrektorem Poczty Polskiej w Lublinie. Same przypadki, zbiegi okoliczności, tylko trudno pojąć dlaczego wszystkie działają na naszą niekorzyść?

Nasze pismo do ZUS

ZUS Oddział w Lublinie zgodnie z wymogami prawa nie dysponuje prawidłowo zaadresowanymi, dopiętymi do każdej decyzji kopertami, które powinny znajdować się w różnych aktach, które byłyby dowodami na podjętą próbę zgodnego z prawem doręczenia decyzji, a niszcząca machina została uruchomiona.
Tak wygląda „dobra zmiana” w wydaniu ZUS Oddział w Lublinie i prezes ZUS, która od 3 stycznia 2017 roku nie rozpoznała wniosku o wyłączenie od prowadzenia naszych spraw dyrektora Oddziału ZUS w Lublinie Piotra Waszaka.

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Ubezpieczenia społeczne, Wszystkie | Otagowano , | Możliwość komentowania Przestrzeganie naszych praw przez ZUS Oddział w Lublinie została wyłączona

Bezczynność Prezesa KRUS jest ewidentna i udowodniona, a my mamy być zniszczeni!

ORZEKAŁ PRZECIEŻ POLSKI SĄD, KTÓREMU WSZYSTKO WOLNO!

Oni potwierdzili, że sąd pierwszej instancji prawidłowo odrzucił żądanie o stwierdzenie bezczynności Prezesa KRUS, a nawet rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie, że rzekomo wyroki zostały wykonanie jest również prawidłowe. W świetle polskiego prawa niezależnie od pogardy wobec nas obowiązani są zdecydować się czy odwołanie jest odrzucone, czy rozstrzygnięte merytorycznie? Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Lublinie działając na naszą szkodę kompromitują sami siebie odrzucając odwołanie i rozstrzygając je merytorycznie. Tak może być tylko w kraju, gdzie sędziowie są kompletnie bezkarni, nie odpowiadają za nic!

Dodam tylko, że zgodnie z art. 2. § 3 kodeksu postępowania cywilnego nie są rozpoznawane w postępowaniach sądowych sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.

Po żmudnym procesie, odbyło się bodaj 8 rozpraw w Sądzie Okręgowym w Lublinie, dzięki temu, że mieliśmy potwierdzone pismo w sprawie podjęcia czynności przez Prezesa KRUS, udało się udowodnić, że był wniosek złożony 20 grudnia 2012 roku, który zgodnie z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego powinien być załatwiony poprzez decyzję.

Jak za rządu „dobrej zmiany” w KRUS jest gorzej niż było

Ustawy ustawami, a w Polsce póki co bezkarni urzędnicy i sędziowie mogą robić, co im się tylko podoba i jak widać na załączonym obrazku robią.

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Sprawiedliwość po polsku, Wszystkie | Możliwość komentowania Bezczynność Prezesa KRUS jest ewidentna i udowodniona, a my mamy być zniszczeni! została wyłączona

Zastępca dyrektora Dariusz Mańko nie rozróżnia działania na wniosek od wykonania korekty z urzędu

PŁATNIKA SKŁADKI NAZWALI JAK CHCIELI, DOKUMENTY ROZLICZENIOWE SPORZĄDZAJĄ JAK CHCĄ I KIEDY CHCĄ, BO KTO NIBY IM ZABRONI W PAŃSTWIE BEZPRAWIA?

Gdy dyrektor ZUS Oddział w Lublinie Dariusz Mańko, nie dostrzega różnicy między działaniem na wniosek zainteresowanego, a działaniem, wykonaniem korekty z urzędu (dowód: ostatnie zdanie w zamieszczonym piśmie), to czego można oczekiwać przy rozróżnianiu decyzji lub wystawianiu deklaracji z urzędu? Zamiast argumentów faktycznych i prawnych, urzędnicy wykorzystują argument siły potężnego organu rentowego i robią z dokumentami, co im się podoba generując fikcyjny dług.

Kiedyś Robert Gwiazdowski żartował, choć to wcale nie jest śmieszne, że system informatyczny ZUS naliczy nawet nie istniejący dług.
Nazwa płatnika im się nie zgadza. – Mogli ją zmienić samodzielnie? – To po co im do korekty dyspozycja zainteresowanego?
Nie rozróżnianie przez zastępcę dyrektora Oddziału ZUS w Lublinie pojęć działania po dyspozycji zainteresowanego i działania z urzędu, mnie dosłownie wbiło w ziemię. – To tak wygląda fachowość i kompetencja w ZUS Oddział w Lublinie?

Bardzo ciekawa informacja jest w opublikowanym piśmie. Dokumenty za okres od maja 2011 roku do listopada 2014 roku zostały utworzone zdaniem zastępcy dyrektora Andrzeja Mańko na podstawie deklaracji (zgodnie z ustawą czytaj deklaracji płatnika) za kwiecień 2011 roku, która jest zamieszczona w materiale. Została sporządzona z urzędu 25 maja 2015 czyli jako ostatnia. Jest źle oznaczona numerem „1” tak jakby sporządził ją płatnik. Prawo wymaga, by deklaracje z urzędu były sporządzane w oparci o bodaj jedną deklarację płatnika i powinny mieć numer „0”. – Co to jest, jak nie fałszerstwo?

Skoro gdzieś rzekomo ma Dariusz Mańko deklarację płatnika składki za kwiecień 2011 roku, to po co została sporządzona z urzędu deklaracja płatnika składki dnia 25 maja 2015 roku za kwiecień 2011 roku(patrz materiał źródłowy)? – Dlaczego w deklaracji sporządzonej z urzędu zamiast numeru „0” jest wpisany numer „1”, tak jakby składał ją płatnik?

Zastępca dyrektora napisał również, cytuję: „Dokumenty rozliczeniowe za okres od maja 2011 roku do listopada 2014 roku zostały utworzone systemowo(2) na podstawie deklaracji za kwiecień 2011”.
Z deklaracji, które otrzymałam z ZUS Oddział w Lublinie wynika, że deklaracje sporządzone z urzędu za wskazany okres zostały sporządzone przez ZUS w przedziale czasowym od 21 marca 2012 roku 25 maja 2015 roku. Deklaracja na podstawie której, miały być sporządzone pozostałe zdaniem zastępcy dyrektora, wystawiona była jako ostatnia.

– Jak panu nie wstyd Panie Mańko, tak mijać się z prawdą? Przeciwko panu i podległym panu pracownikom świadczą dowody, które sami sporządziliście. Ustawa wymaga, by dokumenty rozliczeniowe sporządzone z urzędu doręczone były zainteresowanym, którzy mają prawo do skorygowania ich.
ZUS nie ma podstaw prawnych do odmowy dokonania korekty na podstawie deklaracji płatnika. Pan Mańko lub inni urzędnicy ZUS mają obowiązek dokonania korekty bez żadnej dyskusji i jakiejkolwiek łaski. Odmowa dokonania korekty jest przejawem samowoli urzędniczej, która zgodnie z ustawą o odpowiedzialności finansowej funkcjonariuszy publicznych, powinna być traktowana jak rażące naruszenie prawa.                                                                                                                                                                                            Zastępca dyrektora Mańko na podstawie art. 7 Konstytucji, art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązany jest działać na podstawie prawa, a nie na zasadzie nie skoryguję, bo nie chcę.

Niedopuszczalne jest mylenie przez osobę zajmującą tak eksponowane stanowisko, decyzji korygującej wysokość deklarowanych składek za określony miesiąc lub miesiące (art. 41 ust. 7a i 7b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) od innych decyzji wydawanych przez ZUS.
We wspomnianej decyzji z 13-03-2013 roku nie wskazano zgodnie z ustawą ubezpieczonego i jego numeru PESEL (art. 35). – Kogo ubezpieczyliście panie Mańko, bo nawet nie firmę zainteresowanego, która ma inną nazwę niż wskazana w decyzji?                                   Decyzja wydana jest później niż deklaracje sporządzone z urzędu przez ZUS Oddział w Lublinie za 2012 rok i styczeń 2013 roku. Czy coś takiego byłoby możliwe, bez osłaniania procederu przez sędziów?

Pod koniec omawianego pisma zastępca dyrektora Mańko pisze: „Systemowo utworzone dokumenty ZUS DRA za okres od maja 2011 do stycznia 2012 zostały w celu uzgodnienia konta płatnika”.
Tak w ZUS Oddział w Lublinie „uzgadniają konta płatnika”, choć według mnie w sposób sztuczny generują dług.
Konkretnie chodzi o postępowanie sądowe, które obecnie toczy się pod sygnaturą III AUa 1075/16 w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Od początku postępowania od lata 2011 roku miała być na koncie jakaś niezgodność, która blokowała zwrot pieniędzy. Pełnomocnicy ZUS nie potrafili wskazać, na czym polega błąd, mimo naszych żądań wskazania na czym polega błąd. A sędzia kombinowała, jak tylko umiała, by wesprzeć ZUS. Teraz widać po doręczonych wreszcie deklaracjach i piśmie podpisanym przez Dariusza Mańko, co się stało. W sposób sztuczny, z naruszeniem ustaw, z urzędu wygenerowana została należność, by zablokować zwrot nadpłaty składki.

Nie doszłoby do niedopuszczalnej sytuacji, gdyby w Polsce działały sądy i prokuratury, tak jak nie działają. Kilka kliknięć w komputerze i dorobek życia całej rodziny można zająć bezkarnie? Tak obce i wrogie zwykłym ludziom jest państwo polskie.

Nasze pismo do ZUS

Po wskazanych datach widać, że proceder ma swoje źródła w czasach rządów PO-PSL. Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć, dlaczego premierzy i ministrowie z PiS osłaniają tak niedopuszczalne działania poprzedników?

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Ubezpieczenia społeczne, Wszystkie | Otagowano , , | 1 komentarz