”Jedno okienko”-zabawa za nasze pieniądze

CIEKAWE, CO POSEŁ PALIKOT NA TO?

Przez ostatnie lata w Polsce posłowie, radni wpadli dosłownie w szał tworzenia prawa. To, że nikt nie jest w stanie panować nad taką ilością aktów prawnych nikogo nie interesuje. Przecież na tej radosnej twórczości zarabiają ci, którzy uchwalają prawo, następnie urzędnicy, których musi być nadmiar do wykonywania zbędnych przepisów, poczta, która przesyła radosną twórczość do obywateli.

Zwykli obywatele są od dostosowywania się do pomysłów i wymagań ustalonych przez przedstawicieli narodu i urzędników. Ci, którzy mają służyć ustawili się w roli panów i władców. Drżyj i bój się szary obywatelu, koniecznie pracuj i płać podatki na tych, którzy zatruwają ci życie.

Polska jest państwem w którym arogancja wobec zwykłego obywatela przekracza wszelkie granice. Państwo powinno służyć obywatelom. Teoretycznie urzędnicy są dla nas, a nie odwrotnie. TO JET OCZYWISTA, OCZYWISTOŚĆ CZYSTA TEORIA – URZĘDNICY DLA OBYWATELI? W tym pięknym kraju nad Wisłą, zwykli obywatele są po to, by płacić daniny państwu i usługiwać urzędnikom.

Radosna twórczość w zakresie tworzenia prawa doprowadziła do takich absurdów, że urzędnicy, którzy obowiązani są prowadzić postępowania w taki sposób, aby obywatele uczestniczący w postępowaniu nie ponieśli szkody ( art. 9 kodeksu postępowania administracyjnego), gubią się również w przepisach. Przy rejestracji działalności gospodarczej przez gminy często następowały zmiany. Przez lata natworzono różnych dziwnych rzeczy. Do urzędów skarbowych i ZUS spływają dokumenty wyrejestrowujące działalność gospodarczą, które uważam wymagają czytania przez urzędników. Taka niby oczywista sprawa – uważne przeczytanie dokumentu wyrejestrowania działalności gospodarczej.

Przy tworzeniu przepisów założono, że przedsiębiorcy mają po jednym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Tak miało być teoretycznie. Praktycznie jest bardzo często inaczej. Istniejący stan rzeczy zarówno ustawodawca, jak i urzędnicy obowiązani byli wziąć pod uwagę, a nie znowu wszystko odbywa się w jakimś nierzeczywistym świecie. Życie i stan faktyczny swoje, a prawo i działania urzędników swoje. Za wszystko płacą oczywiście podatnicy. Jak pojawia się błąd, to my musimy prosić na piśmie o poprawę. Tylko nie bardzo rozumiem dlaczego, gdy urzędnik nie ma podstawy do podjęcia określonej czynności na piśmie? Popełnili ewidentny błąd, który powinien zostać skorygowany przez urzędników bez udziału obywatela.

Wprowadzenie tak zwanego ” jednego okienka” przy rejestracji i wyrejestrowaniu działalności gospodarczej wprowadziło chaos.  Wyrejestrowanie działalności z jednego wpisu do ewidencji i numeru regon powoduje, że  urząd skarbowy i ZUS wyrzucają przedsiębiorcę ze swoich rejestrów osób prowadzących działalność gospodarczą, bezpodstawnie wyrejestrowują działalność. Urzędnicy wychodzą z założenia, iż każdy miał jedynie jeden wpis do ewidencji. Teoretycznie może tak, ale praktycznie urzędy gmin pod innym numerem rejestrowały, np. spółki cywilne, a pod innym działalność prowadzoną samodzielnie – przynajmniej było tak kilka lat temu wstecz. Urzędy skarbowe spółkom cywilnym nadawały odrębne numery NIP, urzędy statystyczne odrębny numer regon.

Istniejący bałagan, wynikający z nadmiaru niespójnego prawa, które potęguje lekceważenie właściwego przygotowania do pracy osób, które na pierwszej linii dokonują czynności rejestracji i wyrejestrowania działalności gospodarczej. W gminie, gdzie my jesteśmy obsługiwani pani zajmująca się wpisami do rejestru działalności gospodarczej jest miła, zawsze starała się rejestrować lub dokonywać zmian sprawnie, faktycznie bez zbędnej zwłoki, ale mam takie osobiste przekonanie, jak znam pracę biurową, że urzędniczka nie czuje się pewnie przy tym co robi. Kiedyś nawet z dziennikarskiej ciekawości zapytałam –  jak często są szkoleni? Urzędniczka odpowiedziała mi – pani chyba żartuje? Jak mam problem, to dzwonię do urzędu statystycznego, oni służą mi pomocą.

Można natworzyć ogrom prawa, by go następnie rzucić obywatelom i urzędnikom,  niech sobie radzą, nawzajem ”zjadają się”, a władza może żyć spokojnie. Urzędnicy też, że sprawą radzą sobie całkiem dobrze. Są przecież potrzebni, zarabiają – piszą pisma, twierdzą, że u nich jest wszystko w porządku, tylko obywatele, jak to w Polsce bywa – niesłusznie czepiają się.

ZUS i KRUS  w Polsce, to są państwa w państwie. Obywatel wobec mocy instytucji jest nikim. To nic, że w USA za zorganizowanie piramidy finansowej opartej na podobnych zasadach, jak polski system ubezpieczeń społecznych człowiek dostał 150 lat więzienia. Polska, to przecież dziki kraj, jak powiedział jeden z byłych ministrów.  W Polsce szary obywatel jest od płacenia podatków i usługiwania urzędnikom.  Mają kaprys, to wzywają, a jak się komuś nie podoba może wyjechać. Kraje ościenne czekają na ludzi pracowitych, którzy będą płacić podatki i o co chodzi? Po co się pienić i burzyć?

Na biurku mam dokumenty wyrejestrowania spółki cywilnej osób, które jednocześnie mają na odrębnych wpisach do ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowane działalności gospodarcze indywidualnie.

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie przy wyrejestrowaniu popełnił błąd, ale jak na cywilizowany świat przystało – po telefonie, który wykonał zainteresowany i wskazał pomyłkę – urzędniczka obiecała, że przypilnuje czynności, których efektem będzie korekta błędu popełnionego przez urzędników.

Cywilizacja  jednak skończyła się, jak dokumenty trafiły do ZUS w Lublinie, zresztą mieszczącego się w tym samym budynku, co Drugi Urząd Skarbowy. W ZUS ewidentnie urzędnicy nie przeczytali dokumentów, które do nich trafiły. Jednemu ze wspólników spółki cywilnej urzędnicy zawiesili działalność z innego numeru niż wynika z dokumentów przekazanych z urząd gminy, który przesłał wyrejestrowanie, a nie zawieszenie działalności. Drugiemu wspólnikowi ZUS zamknął działalność zarejestrowaną pod innym wpisem, niż dotyczącym spółki cywilnej bez powiadomienia o fakcie.

W ubiegłym tygodniu przy wyjaśnianiu telefonicznym  – skąd się wzięło zawieszenie i dlaczego dotyczy działalności aktywnej jednego ze wspólników wyrejestrowanej spółki jeden z naczelników ZUS tłumaczył się, że przepisy nakazują zawiesić lub wyrejestrować działalność, nie może być dla jednej osoby kilku wpisów w ewidencji działalności gospodarczej, ale jednocześnie przyznał, że praktyka z lat poprzednich po więcej niż jednym wpisie dla jednej osoby jest dość powszechna. Błędów jest bardzo dużo. Najlepiej, jak przedsiębiorca przyjedzie do ZUS  wypełni i podpisze wymagane dokumenty przez ZUS, to oni poprawią błąd. Tyko co z brakiem podstawy do wcześniejszych działań urzędników? Jak długo jeszcze my podatnicy, będziemy jeszcze usługiwać urzędnikom? Dlaczego to my mamy tracić czas i pieniądze?  Czy błędy nie powinny być poprawione z urzędu, przez osoby które je popełniły, ponieważ nie przeczytały uważnie dokumentów, które wpłynęły do ZUS?

Przy weryfikacji telefonicznej w ZUS okazało się, że drugi wspólnik wyrejestrowanej spółki ma przez ZUS zamkniętą działalność prowadzoną na odrębnym wpisie niż była spółka cywilna. Pan naczelnik z ZUS telefonicznie obiecał, że sprawą się zajmie. Przypominam – sprawa dotyczy wyrejestrowania z ewidencji ZUS osoby, która faktycznie dalej prowadzi działalność gospodarczą, wyrejestrowanie dotyczy firmy z innym numerem NIP, regon.

Co mówicie, że wyrejestrowali, to niech spadają. W sumie to nawet dobrze, że ZUS nie płacić trzeba. TEORETYCZNIE TAK.

Przypominam przedsiębiorca nie był świadomy sytuacji do tamtego tygodnia, do momentu rozmowy z pracownikiem ZUS. Co miesiąc regularnie płacona była składka na ZUS. Dnia 23-04-2010 r. dokonano zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – orginałem oczywiście dysponuje przedsiębiorca. Z Zaświadczenia wynika, że ZUS w Lublinie otrzymał kopię. ZUS dysponuje do automatycznego generowania deklaracji. Czynność wykonywana była od lat.

My mamy bałagan, a ty durny przedsiębiorco drżyj, bo w Polsce nikt nie zna dnia, ani godziny, jak pracuje ZUS, czy KRUS.

Na zakończenie odpis pisma z ZUS skierowany do przedsiębiorcy, który odkrył, iż urzędnicy dokonali na jego koncie zmian, tylko nikt nie wie na jakiej podstawie? Pismo jest z dnia 22-07-2010 r., na kopercie widnieje stempel poczty z dnia 26-07-2010 r.

W piśmie pod numerem sprawy jest numer NIP przedsiębiorcy, który jest jednocześnie przypisany do aktywnej firmy, zamieszczony jest również numer regon aktywnej firmy. Treść pisma brzmi: ” Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uprzejmie informuje, że dotychczas do Zakładu nie została przekazana deklaracja za miesiąc/e od 05.2010 r. do nadal w związku z dokonanymi wpłatami za 05.2010 r. i 06.2010 r. pomimo, że upłynął ustawowy termin do jej złożenia. W związku z powyższym Oddział w Lublinie wzywa do bezzwłocznego złożenia brakujących dokumentów rozliczeniowych.

Jednocześnie, Zakład Ubezpieczeń społecznych przypomina, że niezłożenie deklaracji spowoduje wymiar składek z urzędu, jak również może spowodować naliczenie opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z póź zm.).

Wszelkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące sprawy można uzyskać w Oddziale ZUS w Lublinie, ul. Zana 38B lub pod nr tel. 815357584. Proszę o wyjaśnienie czego dotyczą w/w wpłaty. Działalność wyrejestrowana od 22.04.2010 r.- brak wznowienia”. Ostatnie dwa zdania podkreślone zostały przez urzędnika na czerwono. Pamiętacie – panie majster wężykiem? Pod tekstem zamieszczona jest pieczątka imienna inspektora ZUS. Nie podaję nazwiska pracownika tylko dlatego, że czuję ogromny niesmak po rozmowie z naczelnikiem, który został przez telefon poinformowany o fakcie prowadzenia działalności, a zmianie we wpisie.  Można i tak. Nie mam dowodów, ale bardzo nie lubię zakłamania, posługiwania się w sposób perfidny pracownikami.

Ja mam tak, że słowo powiedziane jest równie ważne jak zapisane. Każdy sądzi według siebie.

Bo wymyśliłam sobie jeszcze tak, że może ZUS dysponuje dokumentami, które uprawniały urzędników do zdjęcia z ewidencji przedsiębiorców, zaprzestania generowania raportów? Tylko, że tymi ewentualnymi dokumentami powinien natychmiast zająć się prokurator. Jak się bawić, to się bawić. Że co – na koszt podatnika? Co za różnica, kto zmarnuje pieniądze? Prokurator pewnie nie pójdzie do ZUS, tylko urzędnicy będą w takiej sytuacji w jakiej stawiają nas.

Na zakończenie i zupełnie na poważnie. Urzędnicy ZUS powinni poprawić swoje błędy bez wzywania nas gdziekolwiek. Politycy powinni zająć się ważnymi sprawami dla zwykłych obywateli, a nie uprawiać teatr polityczny.

ZO

Ten wpis został opublikowany w kategorii Biznes i przedsiębiorczość, Demokracja po polsku, Dyskusje bardzo polityczne, Informacje z kraju, Najważniejsze informacje i wiadomości, Ubezpieczenia społeczne, Wolność i demokracja, Życie społeczno - polityczne i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

187 odpowiedzi na „”Jedno okienko”-zabawa za nasze pieniądze

 1. Lucia Milam pisze:

  „Hello!”

 2. Danielle pisze:

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. ?

 3. Cleveland Ballena pisze:

  Hi! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

 4. Drew Barrymore pisze:

  Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

 5. Ardis pisze:

  I would like to give thanks a whole lot for your job you have made in writing this post. I am hoping the same top job by you later on also.

 6. Logan airport parking pisze:

  Hello that blog is awesome, I really liked it.

 7. pozycjonowanie pisze:

  I ought to admit that your site is very interesting. I have spent a lot of my free time reading your content. Thank you a lot!

 8. Ike Messano pisze:

  strong logbook you receive

 9. Rod Mahe pisze:

  big league journal you accept

 10. Gerry Hammon pisze:

  mammoth almanac you’ve receive

 11. Luana Nantz pisze:

  humongous account you get hold of

 12. Eleni Fenske pisze:

  I?d come to give carte blanche with you one this subject. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to speak my mind!

 13. Lili Wray pisze:

  Hello there my personal good friend fashionable site – really like it. greets

 14. Lynelle Fetterly pisze:

  I just want to say thanks for this great infolaid down for us readers. It Really made me acknowledge some basic concepts of this theme. Keep keeping us up to date 🙂

 15. generic cialis pisze:

  Your site is actually great. Thanks for that.

 16. Abe Goepel pisze:

  Echt geile Webpage. Super gemacht. Freue mich auf Updates.

 17. Cecil Guillermo pisze:

  Hi there my friend cool site – really like it. greets

 18. opi nail polish pisze:

  Is there any way to subscribe to this post? I’d like to be updated on the comments here as they come in. I’ve always been somewhat of a debater and I’d like to hear other’s opinions on this issue.

 19. Used Mainframes pisze:

  I just liked this on FB!

 20. graco snugride infant car seat pisze:

  Are grateful for an additional great write-up. When else may well any one get that variety of data files in this perfect way with words? I?ve any display using week, and even I?m on the glimpse with regard to these kinds of facts.

 21. lingzhi benefits pisze:

  Wonderful website! I truly really enjoy how it is straightforward concerning a eyes together with the facts are well written. I’m questioning by domain flipping may just be advised whenever a brand new place has been manufactured. I have enrolled in your current feed which needs to do the secret to success! Contain a fine morning!

 22. hostgator coupons pisze:

  Basically identified your blog on the net however it is the disgrace that you are not ranked higher as this is an excellent publish. To improve i selected just to save your website to help you our Really simply syndication visitors and also I most certainly will endeavor to suggest a person in a single regarding my best content because you really deserv more prospects when ad written content belonging to the high quality.

 23. hostgator coupon pisze:

  Fantastic web site! I seriously enjoy what is not hard upon our eyes and also facts are well crafted. I am questioning generate an income can be informed when a unique article has been. I’ve subscribed to a rss which often have to do the actual! Possess a awesome evening!

 24. lowongan pekerjaan pisze:

  Are grateful for give really good knowledges. A person’s internet is actually goodI morning astounded by the data that you’ve got within this webpage. The application displays just how well you understand this area of interest. Saved as a favorite these pages, will come back for more. You actually, mate, Rock and roll! I recently found only the data I just now looked in all places and merely couldn?t find. Thats a appropriate website. Such as this web page your websites are certainly one of my personal different favs.I’m keen on this excellent website provided with and possesses granted me an important choose to have great results for whatever reason, so thank you

 25. lowongan kerja terbaru pisze:

  The as you go through my thoughts! You seem to learn so much about this, as you authored born to run in it as well. There’s no doubt that you could perform with a few pictures they are driving the message family home a tiny bit, although besides that, this is wonderful site. An awesome read. Sick certainly return to their office

 26. sarawak roof tile supplier pisze:

  Hi, This is the amazing summary, I just positioned your blog blog post reading search engines for that very much the same subject matter and located this particular. My spouse and i could not locate a large amount of various other particulars not to mention looking at this unique submitting, so that it appeared to be fantastic to seek out this town. Let me possibly prove to be returning to have a look at various other articles or blog posts you have created a further point in time

 27. how to start a blog pisze:

  Thank you for making the honest attempt to give an explanation for this. I think very strong approximately it and would like to be informed more. If it’s OK, as you reach extra intensive knowledge, might you mind adding more posts similar to this one with additional information? It might be extremely useful and helpful for me and my colleagues.

 28. leveling guide pisze:

  I wanted to compose you the tiny word to say thank you again on your fantastic thoughts you have featured here. It has been really incredibly open-handed with people like you to grant freely all many individuals could have supplied for an e book in making some profit on their own, principally considering that you could have done it if you desired. Those creative ideas also worked as the great way to know that most people have the identical passion similar to my personal own to see a whole lot more related to this condition. I am sure there are thousands of more pleasurable instances ahead for many who looked at your site.

 29. kat pisze:

  Nie do końca rozumiem co chciałeś wyrazić pisząc ten artykuł. Tak czy inaczej blog wydaje się być interesujący! Na pewno tu wrócę!

 30. wnioski pisze:

  Another Fantastic post, I will be sure to save this post in my Digg account. Have a good day.

 31. farmville cheats pisze:

  My wife and i have been quite delighted when Louis managed to complete his research because of the precious recommendations he received out of your web site. It is now and again perplexing to simply continually be offering tips other folks have been making money from. And we fully grasp we need the writer to thank for that. All of the explanations you have made, the simple site navigation, the relationships you can give support to instill – it is many fabulous, and it’s assisting our son in addition to the family consider that the issue is cool, and that’s particularly vital. Thank you for the whole thing!

 32. ????????? pisze:

  Today I read on this question much.

 33. Dominque Dottle pisze:

  Hello – I must say, Iam impressed with your website. I’d no trouble navigating through all of the tabs and info was very easy to access. I discovered what I wanted in no time at all. Pretty awesome. Would enjoy it if you add forums or something, it would be a perfect way for your clients to interact. Fantastic job

 34. megavideo limit pisze:

  As for me it is a nice point of view. I most often meet people who rather say what they suppose others want to hear. Good and well written! I will come back to your site for sure!

 35. Chicas Sexis pisze:

  It can be rare to locate a professional in whom you might have some confidence. In the world these days, nobody absolutely cares about showing others the way out in this subject matter. How fortuitous I am to have found a really wonderful web page as this. It is really people like you who really make a true difference in this world through the concepts they discuss.

 36. azuli pisze:

  It was interesting to read your post %BLOGTITLE%.

 37. Fleta Dimezza pisze:

  What a lovely blog. I’ll undoubtedly be back again. Please maintain writing!

 38. pazok pisze:

  I was really glad to find your post %BLOGTITLE%.

 39. pazok pisze:

  It was interesting to read your post %BLOGTITLE%.

 40. Lester Heusel pisze:

  I used to be very happy to seek out this net-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful learn!! I definitely enjoying each little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 41. Cell Phone Spy pisze:

  Fantastic items from you, man. I have take into account your stuff previous to and you are just extremely magnificent. I really like what you’ve received here, really like what you’re stating and the way in which you are saying it. You’re making it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. That is actually a terrific site.

 42. bravo pisze:

  Fantastic job here. I really enjoyed what you had to say. Keep heading because you surely bring a new voice to this subject. Not many people would say what youve said and still make it interesting. Well, at least Im interested. Cant wait to see more of this from you.

 43. Kennith Lambino pisze:

  Great to become visiting your blog once more, it is months for me. Nicely this articles that i?ve been waited for so long. I need to have this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your articles. thanks, excellent share.

 44. artificial eyelashes pisze:

  It had been some time since I visited web site with such quality information. Thansk lots for the useful information

 45. Celsa Scherler pisze:

  This site appears to get a great deal of visitors. How do you get traffic to it? It offers a nice individual twist on things. I guess having something real or substantial to post about is the most important thing.

 46. ergonomics pisze:

  I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.

 47. fishing rod pisze:

  I was very ecstatic to locate this site on bing.I wished to say many thanks to you with regard to this fantastic read!! I certainlyappreciated every little bit of it and I’ve you bookmarked to have a look at new stuff you post.

 48. fix pisze:

  Hello this is a superb post. I’m going to email this to my buddies. I came on this while searching on aol I’ll be sure to come back. thanks for sharing.

 49. Nick92 pisze:

  Hello – I must say, Iâ??m impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and information was very easy to access. I found what I wanted in no time at all. Pretty awesome. Would appreciate it if you add forums or something, it would be a perfect way for your clients to interact. Great job

 50. Raphael Key pisze:

  That is an interesting point, it made me think a bit. Thank you for sparking my thinking cap. Oftentimes I get so much in a rut that I just feel like a record.

 51. ????????? ??????????? pisze:

  Hello.This article was extremely interesting, especially since I was browsing for thoughts on this subject last Wednesday.

 52. statistics canada pisze:

  Thanks for writing this. I really feel as though I know so much more about this than I did before. Your blog really brought some things to light that I never would have thought about before reading it. You should continue this, Im sure most people would agree youve got a gift.

 53. Mitch Labore pisze:

  I came across this write-up and actually dug it thank you for the informative post!

 54. .biz pisze:

  Thanks for writing this. I really feel as though I know so much more about this than I did before. Your blog really brought some things to light that I never would have thought about before reading it. You should continue this, Im sure most people would agree youve got a gift.

 55. free stuff pisze:

  It’s not that I want to copy your internet site, but I really like the style and design. Could you tell me which design are you using? Or was it tailor made?

 56. tomar raductil pisze:

  You…are…my…hero!!! I cant believe something like this exists on the internet! Its so true, so honest, and more than that you dont sound like an idiot! Finally, someone who knows how to talk about a subject without sounding like a kid who didnt get that bike he wanted for Christmas.

 57. fremdgehen pisze:

  Hi, I just ran across your website via Bing. Your post is truly pertinent to my life right now, and Iâ??m really delighted I found your website.

 58. payday loan pisze:

  I’ve also been meditating on the exact same idea myself lately. Glad to see an individual on the same wavelength! Nice article.

 59. brain attorney pisze:

  This is a good posting, I was wondering if I could use this write-up on my website, I will link it back to your website though. If this is a problem please let me know and I will take it down right away

 60. free credit report with score pisze:

  Hi, I just discovered your web site via google. Your viewpoint is truly relevant to my life right now, and Iâ??m really happy I found your website.

 61. scarsdale diet pisze:

  Thanks for sharing this fine write-up. Very interesting ideas! (as always, btw)

 62. great dane puppies for sale charlotte pisze:

  I hope you never stop! This is one of the best blogs Ive ever read. Youve got some mad skill here, man. I just hope that you dont lose your style because youre definitely one of the coolest bloggers out there. Please keep it up because the internet needs someone like you spreading the word.

 63. border collie pisze:

  Thanks for writing this. I really feel as though I know so much more about this than I did before. Your blog really brought some things to light that I never would have thought about before reading it. You should continue this, Im sure most people would agree youve got a gift.

 64. web content management review pisze:

  Hey this is a great article. I’m going to mail this to my buddies. I came on this while searching on yahoo I’ll be sure to come back. thanks for sharing.

 65. dylan loh clickbank gamers pisze:

  What you said made a lot of sense. But, think about this, what if you added a little content? I mean, I dont want to tell you how to run your blog, but what if you added something to maybe get peoples attention? Just like a video or a picture or two to get people excited about what youve got to say. In my opinion, it would make your blog come to life a little bit.

 66. St. Barts Villas pisze:

  Hey this is a superb article. I’m going to email this to my pals. I stumbled on this while browsing on google I’ll be sure to come back. thanks for sharing.

 67. storage container rental los angeles pisze:

  It’s not that I want to replicate your web page, but I really like the design and style. Could you tell me which design are you using? Or was it custom made?

 68. Free Online Dictionary pisze:

  One of the more impressive blogs Ive seen. Thanks so much for keeping the internet classy for a change. Youve got style, class, bravado. I mean it. Please keep it up because without the internet is definitely lacking in intelligence.

 69. Brenda pisze:

  I like this post 🙂

 70. Nanna pisze:

  great job with the post.

 71. Roland Bahrs pisze:

  An interesting discussion is worth comment. I believe that you need to write a lot more on this topic, it could not be a taboo subject but typically people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 72. Emergency Plumber pisze:

  Stacks of nice, difficult to obtain info here. Found this web log post by making a search on Bing. Youre really making me reassess my feeling about this stuff and seldom does that happen to me LOL. Thanks!

 73. acne treatment pisze:

  Good day! I just wish to give a huge thumbs up for the nice info you might have right here on this post. I can be coming again to your blog for more soon.

 74. Penney Sepulvado pisze:

  It’s challenging to discover knowledgeable men and women on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 75. Outsourcing SEO pisze:

  Nice write-up… I just shared this post 🙂

 76. Outsourcing SEO pisze:

  Nice job… I just liked this post 🙂

 77. Zachary pisze:

  Nice Post!

 78. sleeping pill pisze:

  there is something pretty fantastic happy with this quality . had you have.

 79. weight loss hoodia pisze:

  For what its worth, the layout is definitely very interesting. You know how to balance writing and images/videos. However, I cant get over how little you actually bring to light here. I think that everyones said the same thing that youve said over and over again. Dont you think its time for something more?

 80. Telemarketing Lists pisze:

  Very good written story. It will be beneficial to anyone who utilizes it, as well as yours truly :). Keep up the good work – i will definitely read more posts.

 81. Frankie Goins pisze:

  There is apparently a bunch to identify about this. I consider you made some good points in features also.

 82. payday cash loans pisze:

  You…are…my…hero!!! I cant believe something like this exists on the internet! Its so true, so honest, and more than that you dont sound like an idiot! Finally, someone who knows how to talk about a subject without sounding like a kid who didnt get that bike he wanted for Christmas.

 83. zarabianie w internecie pisze:

  Greeting from Poland 😀 I like your website, very much.

 84. Queen Joslin pisze:

  Hey very nice blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also?I am happy to find so many useful information here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 85. Graham Christy pisze:

  This is valuable information , thanks I will try it out!

 86. Bet365 Casino Download pisze:

  I believe you have made numerous truly fascinating points. Not as well many others would really think about this the way you just did. I am truly impressed that there is so much about this subject that has been revealed and you did it so nicely, with so considerably class. Tiptop one, man! Really great things right here.

 87. Partygammon Voucher Code pisze:

  Thankx so much for this! I have not been this thrilled by a blog for a long period of time! You have got it, whatever that means in blogging. Anyway, You are certainly somebody that has something to say that people need to hear. Keep up the outstanding work. Keep on inspiring the people!

 88. William Hill Free Bet pisze:

  Valuable blogger, Thank you for producing this important material. I found it informative. Best regards !!

 89. water ionizer pisze:

  I saw something else about this topic on different website.Incredibly, your linear perspective on it is diametrically contradicted to what I read on the other blog. I’m still reflecting over the opposite points of view, but I’m tipped heavily toward your point of view. And in any case, that’s what is so splendid about contemporary democracy and the marketplace of thoughts onthe internet.

 90. Foxy Brown pisze:

  Hmm. I am not so sure about that…

 91. Partypoker No Download pisze:

  Thankx so much for this! I havent been this thrilled by a blog for a long time! You’ve got it, whatever that means in blogging. Anyway, You are definitely somebody that has something to say that people should hear. Keep up the outstanding job. Keep on inspiring the people!

 92. Earleen Leverich pisze:

  Thanks for this great article! It has been very helpful. I hope that you’ll carry on posting your wisdom with us.

 93. radio disney en vivo pisze:

  The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Let us move forward with strong and active faith.

 94. buy back links pisze:

  pretty valuable stuff, overall I imagine this is worthy of a bookmark, thanks

 95. affiloblueprint pisze:

  What you said made a lot of sense. But, think about this, what if you added a little content? I mean, I dont want to tell you how to run your blog, but what if you added something to maybe get peoples attention? Just like a video or a picture or two to get people excited about what youve got to say. In my opinion, it would make your blog come to life a little bit.

 96. auto credit pisze:

  I hope you never stop! This is one of the best blogs Ive ever read. Youve got some mad skill here, man. I just hope that you dont lose your style because youre definitely one of the coolest bloggers out there. Please keep it up because the internet needs someone like you spreading the word.

 97. free annual credit report wiki pisze:

  Ha ha… I was just online around and took a glimpse at these comments. I can’t believe there’s still this much fascination. Thanks for crafting articles about this.

 98. he pisze:

  Hey there this is a good article. I’m going to mail this to my associates. I stumbled on this while searching on bing I’ll be sure to come back. thanks for sharing.

 99. buy hcg drops pisze:

  I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.

 100. best medical alarm pisze:

  Thanks for writing this. I really feel as though I know so much more about this than I did before. Your blog really brought some things to light that I never would have thought about before reading it. You should continue this, Im sure most people would agree youve got a gift.

 101. best food chopper pisze:

  This is a good posting, I was wondering if I could use this write-up on my website, I will link it back to your website though. If this is a problem please let me know and I will take it down right away

 102. drill press review pisze:

  Im no expert, but I suppose you just made a very good point point. You naturally understand what youre speaking about, and I can definitely get behind that. Thanks for being so upfront and so honest.

 103. Nick92 pisze:

  Youre so awesome, man! I cant believe I missed this blog for so long. Its just great stuff all round. Your design, man…too amazing! I cant wait to read what youve got next. I love everything that youre saying and want more, more, MORE! Keep this up, man! Its just too good.

 104. Pett pisze:

  I was very thrilled to locate this site on yahoo.I wished to say many thanks to you with regard to this wonderful post!! I undoubtedlyloved every little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you post.

 105. dental insurance for individuals pisze:

  This is a good posting, I was wondering if I could use this write-up on my website, I will link it back to your website though. If this is a problem please let me know and I will take it down right away

 106. cityville guide pisze:

  pretty helpful stuff, overall I imagine this is worth a bookmark, thanks

 107. free verizon ringtones pisze:

  You…are…my…hero!!! I cant believe something like this exists on the internet! Its so true, so honest, and more than that you dont sound like an idiot! Finally, someone who knows how to talk about a subject without sounding like a kid who didnt get that bike he wanted for Christmas.

 108. website pisze:

  You lost me, friend. I mean, I suppose I get what youre saying. I have an understanding of what you’re saying, but you just appear to have forgotten about that you can find some other people inside the world who look at this matter for what it really is and may well not agree with you. You may possibly be turning away a lot of folks who may have been followers of your site.

 109. web host solution pisze:

  Your current positions constantly include a lot of really up to date info. Where do you come up with this? Just saying you are very imaginative. Thanks again

 110. is coffee good for you pisze:

  I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.

 111. apply for scholarships as a sophomore pisze:

  Thanks for sharing this very good write-up. Very inspiring! (as always, btw)

 112. alertec online pisze:

  Thanks for writing this. I really feel as though I know so much more about this than I did before. Your blog really brought some things to light that I never would have thought about before reading it. You should continue this, Im sure most people would agree youve got a gift.

 113. learn to read tarot cards pisze:

  pretty handy stuff, overall I feel this is really worth a bookmark, thanks

 114. payday loans online pisze:

  Have you thought about introducing some social bookmarking buttons to these blog posts. At least for twitter.

 115. lap band surgery failure pisze:

  I hope you never stop! This is one of the best blogs Ive ever read. Youve got some mad skill here, man. I just hope that you dont lose your style because youre definitely one of the coolest bloggers out there. Please keep it up because the internet needs someone like you spreading the word.

 116. Real Estate pisze:

  Superb read, I just passed this onto a colleague who was doing a little study on that. And he actually bought me lunch because I discovered it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 117. limousine connecticut pisze:

  pretty useful stuff, overall I think this is worth a bookmark, thanks

 118. iphone review pisze:

  Thanks for sharing this great article. Very inspiring! (as always, btw)

 119. aukcji grosz pisze:

  2. Excellent post once again. I am looking forward for more updates:)

 120. Acai Berry naprawdę działa pisze:

  Great write-up, I am a big believer in placing comments on blogs to help the blog writers know that theyâ??ve added something useful to the world wide web!

 121. Chris S. pisze:

  pretty helpful material, overall I consider this is worth a bookmark, thanks

 122. cityville pisze:

  Thanks for writing this. I really feel as though I know so much more about this than I did before. Your blog really brought some things to light that I never would have thought about before reading it. You should continue this, Im sure most people would agree youve got a gift.

 123. Hotele Grecja pisze:

  Congratulations for posting such a useful blog. Your blog isn’t only informative but also extremely artistic too. There usually are extremely couple of individuals who can write not so easy articles that creatively. Keep up the good writing !!

 124. Łysienie Stop pisze:

  pretty useful material, overall I believe this is really worth a bookmark, thanks

 125. Coddy pisze:

  Great write-up, I am a big believer in writing comments on weblogs to let the blog writers know that theyâ??ve added some thing advantageous to the world wide web!

 126. Klinice Urologii pisze:

  Fantastic read, I just passed this onto a friend who was doing a little investigation on that. And he really bought me lunch because I located it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 127. verizon ringtones pisze:

  Im no expert, but I feel you just made a very good point point. You obviously know what youre talking about, and I can really get behind that. Thanks for being so upfront and so straightforward.

 128. buy carisoprodol pisze:

  Hello this is a wonderful write-up. I’m going to e-mail this to my friends. I stumbled on this while searching on yahoo I’ll be sure to come back. thanks for sharing.

 129. Castle Hill Nieruchomości pisze:

  I hope you never stop! This is one of the best blogs Ive ever read. Youve got some mad skill here, man. I just hope that you dont lose your style because youre definitely one of the coolest bloggers out there. Please keep it up because the internet needs someone like you spreading the word.

 130. White Pages pisze:

  Hello – I must say, Iâ??m impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and information was very easy to access. I found what I wanted in no time at all. Pretty awesome. Would appreciate it if you add forums or something, it would be a perfect way for your clients to interact. Great job

 131. Jak zajść w ciążę pisze:

  Hey there this is a good write-up. I’m going to email this to my pals. I stumbled on this while browsing on bing I’ll be sure to come back. thanks for sharing.

 132. Same Day Flower Delivery pisze:

  Many thanks for sharing this first-class piece. Very inspiring! (as always, btw)

 133. Top Service SEO pisze:

  Congratulations for posting such a useful blog. Your blog isn’t only informative but also extremely artistic too. There usually are extremely couple of individuals who can write not so easy articles that creatively. Keep up the good writing !!

 134. Esther Peer pisze:

  No matter what useful and inspirational information and facts on my feet. I’m just a newer in blog site and looking for good guide much like your submit. Nice one for the document.

 135. elektroniczne papierosy opinie pisze:

  1. Superarticle it is really. We?ve been searching for this tips.

 136. elektryczne papierosów pisze:

  2. Excellent article over again. Thanks!

 137. Taina Dotzler pisze:

  Great post, thanks so much for sharing. Do you have an RSS feed I can subscribe to?

 138. ziołowych phentermine pisze:

  Great job here. I really love what you had to say. Keep going because you definitely bring a new voice to this subject. Not many people would say what youve said and still make it interesting. Well, at least Im interested. Cant wait to see more of this from you.

 139. elektroniczne papierosy opinie pisze:

  1. Superarticle it is actually. I?ve been seeking for this content.

 140. Free WordPress Theme pisze:

  I carry on listening to the newscast talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i find

 141. Muzyka Prawne pisze:

  Pretty impressive post. I just stumbled upon your site and wanted to say that I have really enjoyed reading your opinions. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon.

 142. elektroniczne papierosy opinie pisze:

  1. Excellentnews it is without doubt. My friend has been looking for this update.

 143. Sherita Mclaird pisze:

  You made some good points here. I did a search on the topic and found many people who agree with you.

 144. Kod promocyjny PartyGammon pisze:

  I am impressed, I have to say. Very rarely do I discovered a blog that is both informative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. Your post is important; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I’m really happy that I stumbled across this in my search for something relating to it.

 145. phentermine 50 pisze:

  amazing information shared I’m really happy to see this particular site..thanks for providing folks wonderful tips.Great walk-through. I truly appreciate this blog.

 146. phentermine online celu pisze:

  You make a great point. Got some great information here. I think that if more folks thought about it that way, theyd have a better time catch oning the issue. Your view is definitely something Id like to see more of. thank you for this site. Its fantastic and so is what youve got to say.

 147. Partypoker No Deposit pisze:

  You are not the common blog writer, man. You surely have something powerful to add to the World Wide Web. Such a special blog. I will be back for more.

 148. Przyłączenie Bonus Betfair pisze:

  I have read a few of the blog posts on your site these few days, and I really like your way of blogging. I added it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my site too and let me know what you think.

 149. Pobierz darmowe MP3 Ringtone pisze:

  a minimum of you guys are still friends. It is tough to go back to getting pals after being friends plus extra.

 150. wszystkie mp3 pisze:

  We are a group of volunteers and starting a new initiative in our neighborhood. Your blog provided us with valuable information to help us get started|.You have done a marvellous job!

 151. Baby Gifts pisze:

  We are a group of volunteers and starting a new initiative in our neighborhood. Your post provided us with valuable information to help us get started|.You have done a great job!

 152. Early Learning Zabawki pisze:

  Pretty good article. I just stumbled upon your site and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be coming back and I hope you post again soon.

 153. Darrick Prazak pisze:

  You made certain good points there. I did a check on the theme and found mainly persons will have the same opinion with your blog.

 154. Gladis Westveer pisze:

  What I wouldnt give to have a debate with you about this. You just say so many things that come from nowhere that Im pretty sure Id have a fair shot. Your blog is great visually, I mean folks wont be bored. But others who can see past the videos and the layout wont be so impressed with your generic catch oning of this topic.

 155. szkolenia NLP pisze:

  I hate to sound like a nitpick, but your grammar is just…deplorable. I want to be interested in this, I really do. But it seems you spent so much time on the design (which, I will say, is amazing) that you forgot that people actually have to read your blog. Clean this up…PLEASE. It could be so much bigger if you just did some work.

 156. Marchelle klase pisze:

  this is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that catch on the value of providing a quality resource

 157. Frederick Hadel pisze:

  great information shared I’m really happy to see this particular website..appreciate for providing folks wonderful tips.Great walk-through. I truly appreciate this post.

 158. dentist in geelong pisze:

  Its refreshing to come across a blog with such unique, interesting content.The internet is bogged down with bogus blogs with no real message but the post was fantastic and well worth the read.Thank you for sharing this with me.

 159. macbook cases pisze:

  Im not going to say what everyone else has already said, but I do want to comment on your knowledge of the topic. Youre truly well-informed. I cant believe how much of this I just wasnt aware of. Thank you for bringing more information to this topic for me. Im truly grateful and really impressed.

 160. phentermine 37.5 mg pisze:

  this is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing webwebsites that figure out the value of providing a quality resource

 161. herbal phentermine pisze:

  You completed some fine points there. I did a investigation on the theme and found most folks will agree with your blog.

 162. buy phentermine 37.5 mg online pisze:

  Certainly agree with just what you said. Your explanation was certainly the simplest to comprehend. I tell you, I usually get annoyed any time folks discuss issues that these folks obviously don’t know about. You were able to hellot the nail on the head and spelled out the whole thing with out complication. Perhaps, folks could take a signal. Will likely be back to obtain more. Appreciate it

 163. order phentermine online pisze:

  That is nice to definitely find a site where the blogger knows what they are talking about.

 164. buy phentermine online pisze:

  Moving and powerful! Youve certainly got a way of reaching people that I havent seen very often. If most people wrote about this subject with the eloquence that you just did, Im sure folks would do much more than just read, theyd act. Great stuff here. Please keep it up.

 165. phentermine diet pills pisze:

  , I recently came to your blog and started reading along your articles. I thought I would leave my first comment. I dont know what to say except that I have love reading your website. It is a realls nice blog. I will keep visiting this site very often…

 166. phentermine 37.5 mg pisze:

  What theme are you utilizing on your website ? I really like the layout. Thank you for the posting.

 167. phentermine online pisze:

  A cool site right there mate ! Cheers for the post .

 168. phentermine adipex pisze:

  Moving and powerful! Youve certainly got a way of reaching folks that I havent seen very often. If most people wrote about this subject with the eloquence that you just did, Im sure people would do much more than just read, theyd act. Great stuff here. Please keep it up.

 169. herbal phentermine pisze:

  Hey – nice blog, just looking around some blogs, seems a pretty nice platform you are using. I’m currently using WordPress for a few of my sites but looking to change one of them over to a platform similar to yours as a trial run. Anything in particular you would propose about it?

 170. Serbia Currency pisze:

  There isn’t significantly to say but the phrase wow. Wow to get a nice informative and never painful read.

 171. diazepam pisze:

  I dont know what to say. this is definitely one of the better sites Ive read. Youre so insightful, have so much real stuff to bring to the table. I hope that more folks read this and get what I got from it: chills. Great job and great website. I cant wait to read more, keep em comin!

 172. dog grooming pisze:

  I’ve learned so much online in the past four years. The majority of my knowledge I attribute to reading great blogs like yours. Thank you!

 173. contracts for differences pisze:

  What I wouldnt give to learn how you got your design to be so amazing! I mean it. Besides the blog just being awesome, this page is too sweet! Its not too flashy. It doesnt do too much with colours and things and the videos you use are perfect for this topic! Really, awesome blog.

 174. William Hill Spanish pisze:

  Thanks so much for this! I havent been this moved by a blog post for a long time! You’ve got it, whatever that means in blogging. Anyway, You’re certainly somebody that has something to say that people should hear. Keep up the great job. Keep on inspiring the people!

 175. Bwin Promotions pisze:

  Thank you so much for this! I havent been this moved by a post for quite some time! You’ve got it, whatever that means in blogging. Well, Youre certainly someone that has something to say that people need to hear. Keep up the great job. Keep on inspiring the people!

 176. phentermine discount pisze:

  What I wouldnt give to have a debate with you about this. You just say so many things that come from nowhere that Im pretty sure Id have a fair shot. Your site is great visually, I mean people wont be bored. But others who can see past the videos and the layout wont be so impressed with your generic understanding of this topic.

 177. Lamborghini pisze:

  Your details are very good; we got new knowledge from your site. Template also very good, color matching is well. I will keep visiting your site often. This is a great article thanks for sharing this information. Give your knowledge for all people. Because who likes to know more information. I saved some details to me.

 178. separate pisze:

  Im not going to say what everyone else has already said, but I do want to comment on your knowledge of the topic. Youre truly well-informed. I cant believe how much of this I just wasnt aware of. Thank you for bringing more information to this topic for me. Im truly grateful and really impressed.

 179. stock market pisze:

  Very detailed info. I am very happy to I found this entry..

 180. Betsson Bingo pisze:

  OMG! It is like you understand my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some images to drive the content home a bit, besides that, this is good blog. A good read. I will definitely return again.

 181. Centrebet Code pisze:

  have read a couple of the articles on your web site since yesterday, and I truly like your way of blogging. I tag it to my favorites internet site list and will be checking back soon. Please check out my internet site too and let me know what you think.I

 182. ringtones pisze:

  Man you pro. Come check my blog, you should enjoy it.

 183. Betsson Bingo Bonus pisze:

  I would like to thankx for the efforts you have contributed in writing this blog. I am hoping the same high-grade blogpost from you in the future as well. In fact your creative writing skill has inspired me to start my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 184. Euro 2012 Betting Promo Code pisze:

  Yo, a great article dude. Thnkx Unfortunately I am experiencing trouble with ur RSS . Unable to subscribe to it. Is there anybody facing same rss issue? Anybody who can help kindly reply. Thanks!

 185. school seniors pisze:

  My cousin and I were sent here simply because this particular article was tweeted by a girl I had been following and feel very I made it here.

  thankyou

 186. herbal phentermine pisze:

  hi. I actually adore reading your writing!. Top notch written stuff. I might recommend you to submit articles a bit more frequently. this way, having such type of a very interesting site I suppose you could rank better in the investigation engines

 187. Maurine Szaflarski pisze:

  Most of the times blogs are the same but i think you can add some value. Grats !

Możliwość komentowania jest wyłączona.