WICEPREZES SĄDU POPRAWIA PO SĄDZIE NAJWYŻSZYM?

Prez. 0544-4/21
Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie

W związku z pismem Prez. 0544-4/21 z dnia 5 marca 2021 roku podpisanym przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie Tadeusza Strzyża i skierowanym do prezesów Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i w związku z przekazaniem w załączeniu mojego pisma z dnia 4 marca 2021 roku, żądam wyjaśnienia:
 • Czy zamiast ustalenia kolejności niezwłocznego rozpoznawania spraw, próby zrozumienia nas, zachowania się jak ludzie oraz profesjonalni sędziowie, wyegzekwowania akt na podstawie których wykonywane były czynności administracyjne i zajęcie się niezwłocznie usuwaniem naruszenia prawa, na które zwróciłam uwagę w piśmie z 4 marca 2021 roku, będziecie Państwo intrygowali, organizowali sobie grupę wsparcia przeciwko nam, bo bez wywierania presji na nas, bez zniszczenia nas nie da się zmanipulować, że Prezes KRUS nie wznowił postępowań administracyjnych od decyzji ostatecznych i cały ten niszczący cyrk administracyjno – sądowy, który trwa już 17 rok z udziałem dwóch organów rentowych i sądów jest nieważny z punktu widzenia prawa?

W związku z art. 49 Konstytucji: „Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony”. Pismo z dnia 4 marca 2021 roku w którym są dane osobowe skierowałam do rąk własnych Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Nie wyrażałam zgody, by je można było przekazywać poza Sąd. Jest Pan pewny, że chcecie Państwo z nami rozmawiać z udziałem osób trzecich, to my też zorganizujemy sobie wsparcie i będziemy niedopuszczalne Państwa działania upubliczniać? Takie jak to, że zamiast uwzględnić stan faktyczny spraw z Prezesem KRUS, który nie wznowił postępowań administracyjnych od decyzji ostatecznych załatwiających sprawy, co ustalił już Sąd Okręgowy w Lublinie, zajmujecie się Państwo nieważnymi postępowaniami z drugim organem rentowym?

Sprawy wieloletnich bezczynności organów rentowych zostaną również zbagatelizowane, sędziowie nadal będą lekceważyć nas, ustawy i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz jednocześnie będą osłaniać Prezesa KRUS i ZUS Oddział w Lublinie? Bez walki nie daliśmy się okraść z godności i majątku, naraziliśmy się różnym władzom i mamy zdychać jak bezpańskie psy pod mostem, bo władza sądownicza nie potrafi naprawiać rażącego naruszania prawa, tylko organizuje się przeciwko nam?

W moim piśmie z 4 marca 2021 roku nie ma żadnych żądań wobec lubelskich sądów, które odsunięte zostały przez Sąd Najwyższy od prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, by pismo można było przekazywać do Lublina. Obecnie lubelskie sądy w wydziałach ubezpieczeń nie są w stanie naprawić żadnych błędów, bo zostały odsunięte od prowadzenia spraw. W takim stanie rzeczy, prezesi lubelskich sądów oficjalnie nic nie mogą. Informowanie ich o tym, co ja piszę do Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie jest co najmniej nie na miejscu. Cudowne rozmnożenie akt ZUS

Były Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, za którego kadencji wyznaczone zostały sądy równorzędne, jako sędzia uwzględniał moje wnioski o przekazanie spraw do Sądu Najwyższego w celu wyznaczenia sądów równorzędnych, wydawał postanowienia w tym zakresie.
Sędziowie Sądu Okręgowego w Lublinie w uzasadnieniach do postanowień zwrócili uwagę między innymi na problemy z wielości spraw, problemy z aktami organów organów rentowych, którymi powinniście się zająć, zamiast intrygowania, przekazywania moich pism do prezesów lubelskich sądów, którym moje stanowisko jest znane.

Mamy prawo do bezstronnego sądu, skutecznego środka odwoławczego, a nie znowu zaczyna się walka z Sądem zamiast walki przed Sądem.

                                                   Barbara Berecka
Ten wpis został opublikowany w kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Ubezpieczenia społeczne, Wszystkie i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.