Sędzia Iwona Jawor-Piszcz wydaje wyroki na posiedzeniach niejawnych

TAK WYGLĄDA PRZESTRZEGANIE art. 45 KONSTYTUCJI I art. 316, art. 323, art. 326. §1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W WYDANIU SĘDZI SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE

Dnia 19 lutego 2018 roku na posiedzeniach niejawnych przez sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie Iwonę Jawor – Piszcz wydane zostały dwa wyroki VIII U 2417/17, VIII U 2420/17 w sporze z ZUS Oddział w Lublinie, po odrzuceniu moich wniosków dowodowych.

Tak dla przypomnienia art. 45 Konstytucji:
Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Art. 316. § 1 kodeksu postępowania cywilnego:
Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy; w szczególności zasadzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że stało się ono wymagalne w toku sprawy.

Art. 323 kodeksu postępowania cywilnego:            Wyrok może być wydani jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku. 

Art. 326. § 1 kodeksu postępowania cywilnego:                                                                   Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. (…).                                                                                                                                               Prawo swoje, a okrutne życie fundowane nam przez sędzię Jawor – Piszcz swoje. Sędzię, która nie wyznaczyła terminu rozprawy, tylko sama, nawet bez protokolanta robiła co chciał na posiedzeniu niejawnym.

Barbara Berecka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Wszystkie i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.