Przestrzeganie naszych praw przez ZUS Oddział w Lublinie

Oryginalnych, kompletnych akt nie ma do wglądu, nie było możliwości odniesienia się do zgromadzonego materiału dowodowego, a decyzje zostały wydane i nie doręczone!

Tak przestrzegane są nasze prawa do udziału w postępowaniach administracyjnych, tak przestrzegane jest nasze prawo do odniesienia się do zgromadzonego materiału dowodowego w ZUS Oddział w Lublinie, jak wynika z zamieszczonych niżej notatki i pisma.
Koniecznie trzeba zwrócić uwagę, że nadal pozostaje nie rozpoznany przez Prezes ZUS nasz wniosek z 3 stycznia 2017 roku o wyłączenie od prowadzenia naszych spraw dyrektora ZUS Oddział w Lublinie Piotra Waszaka i podległych mu pracowników, decyzje wydawane są wręcz hurtowo.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych art. 26a.
1. Niedopuszczalne jest ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej
sprawy osoby, której dane dotyczą, jeżeli jego treść jest wyłącznie wynikiem operacji
na danych osobowych, prowadzonych w systemie informatycznym.

Jakby tej hucpy z lekceważeniem naszych praw w trakcie postępowań administracyjnych było mało, to rzekomo dwie decyzje dotyczące dwóch kont wydane z naruszeniem art. 81 kodeksu postępowania administracyjnego, zostały nieprawidłowo zaadresowane i wysłane rzekomo w jednej kopercie oraz zostały zwrócone przez pocztę mimo, że nigdy nie odmawiamy przyjęcia korespondencji.

Wczoraj, po złożeniu reklamacji na poczcie w przeciągu niespełna godziny, listonosz w obecności osób trzecich, przyniósł nam bodaj 21 przeterminowanych informacji o przesyłkach, w tym powtórne awiza z 7 i 8 marca 2018 roku. Przed objęciem stanowiska dyrektora ZUS Oddział w Lublinie Piotr Waszak był dyrektorem Poczty Polskiej w Lublinie. Same przypadki, zbiegi okoliczności, tylko trudno pojąć dlaczego wszystkie działają na naszą niekorzyść?

Nasze pismo do ZUS

ZUS Oddział w Lublinie zgodnie z wymogami prawa nie dysponuje prawidłowo zaadresowanymi, dopiętymi do każdej decyzji kopertami, które powinny znajdować się w różnych aktach, które byłyby dowodami na podjętą próbę zgodnego z prawem doręczenia decyzji, a niszcząca machina została uruchomiona.
Tak wygląda „dobra zmiana” w wydaniu ZUS Oddział w Lublinie i prezes ZUS, która od 3 stycznia 2017 roku nie rozpoznała wniosku o wyłączenie od prowadzenia naszych spraw dyrektora Oddziału ZUS w Lublinie Piotra Waszaka.

Barbara Berecka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Ubezpieczenia społeczne, Wszystkie i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.