Bezczynność Prezesa KRUS jest ewidentna i udowodniona, a my mamy być zniszczeni!

ORZEKAŁ PRZECIEŻ POLSKI SĄD, KTÓREMU WSZYSTKO WOLNO!

Oni potwierdzili, że sąd pierwszej instancji prawidłowo odrzucił żądanie o stwierdzenie bezczynności Prezesa KRUS, a nawet rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie, że rzekomo wyroki zostały wykonanie jest również prawidłowe. W świetle polskiego prawa niezależnie od pogardy wobec nas obowiązani są zdecydować się czy odwołanie jest odrzucone, czy rozstrzygnięte merytorycznie? Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Lublinie działając na naszą szkodę kompromitują sami siebie odrzucając odwołanie i rozstrzygając je merytorycznie. Tak może być tylko w kraju, gdzie sędziowie są kompletnie bezkarni, nie odpowiadają za nic!

Dodam tylko, że zgodnie z art. 2. § 3 kodeksu postępowania cywilnego nie są rozpoznawane w postępowaniach sądowych sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.

Po żmudnym procesie, odbyło się bodaj 8 rozpraw w Sądzie Okręgowym w Lublinie, dzięki temu, że mieliśmy potwierdzone pismo w sprawie podjęcia czynności przez Prezesa KRUS, udało się udowodnić, że był wniosek złożony 20 grudnia 2012 roku, który zgodnie z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego powinien być załatwiony poprzez decyzję.

Jak za rządu „dobrej zmiany” w KRUS jest gorzej niż było

Ustawy ustawami, a w Polsce póki co bezkarni urzędnicy i sędziowie mogą robić, co im się tylko podoba i jak widać na załączonym obrazku robią.

Barbara Berecka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Sprawiedliwość po polsku, Wszystkie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.