Prośba o spotkanie z Prezesem KRUS

Adam Wojciech Sekściński

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 253. § 2 kodeksu postępowania administracyjnego związku z niedopuszczalną sytuacją w zakresie naruszania naszych elementarnych praw przez pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ponawiamy prośbę o wyznaczenie niezwłocznie terminu spotkania z Panem w celu osobistego przedstawienia skali naruszania naszej godności, naszego zdrowia, poczucia bezpieczeństwa oraz naruszania prawa przez przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz rozpoczęcia procesu naprawiania uchybień i zrekompensowania nam doznanych krzywd i szkód, które wyrządzili nam pracownicy KRUS.

Obowiązek ustawowy przyjmowania osobiście obywateli dotyczy kierowników zakładów i ich zastępców czyli Prezesa KRUS i ewentualnie zastępców prezesa, a nie kierowników biur, np. kadr, tak jak jest w podanym B. Bereckiej telefonicznie przez pracownicę Centrali KRUS grafiku.

Niedopuszczalnym jest, by Prezes KRUS uchylał się od spotkania z nami od ponad roku, by lekceważył ubezpieczonych.

Bez znaczenia z nadania którego rządu jest Prezes KRUS. Od 13 lat jesteśmy tak samo lekceważeni, wyrządzone nam szkody i krzywdy ustawicznie zwiększają się, a bardzo miłe sekretarki w gabinecie Prezesa KRUS ustawicznie nas zbywają od objęcia przez Pana funkcji.

Panie Prezesie, tak jak traktowani jesteśmy przez pracowników KRUS, ludzi traktują jedynie najeźdźcy i okupanci.

Prosimy o wysłuchanie nas i przerwanie niedopuszczalnej sytuacji, podjęcie czynności zmierzających do usunięcia uchybień i zrekompensowania nam wyrządzonych krzywd i szkód.

Lublin 31 października 2017 roku

Barbara Berecka

Jerzy Berecki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Przeciwko człowiekowi i prawu i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.