Wyłączenie sędziów z powodu stronniczości jest fikcją

SĘDZIOWIE NIE MOGĄ ORZEKAĆ W SPRAWACH ICH DOTYCZĄCYCH

Sędziowie muszą przestać orzekać we własnych sprawach oraz w sprawach innych sędziów z tego samego sądu. Procedura wyłączania sędziów z powodu stronniczości bardziej przypomina tragikomedię niż działanie jakiejkolwiek władzy. W tym całym procederze jak Polska długa i szeroka poszkodowanych, pozbawionych prawa do bezstronnego sądu jest ogromna liczba zwykłych obywateli, wobec których państwo polskie jest obce i wrogie.

Ja powiedziałam i napisała już tyle słów krytycznych wobec pracy sporej części sędziów lubelskich sądów, że praktycznie jestem bez szans wobec tej niszczącej machiny. Walczymy obecnie o elementarne prawo do bezstronnego sądu, przeniesienie spraw poza zasięg lubelskiej apelacji.

W ciągu kilkunastu lat walki z bezprawnymi działaniami urzędników KRUS, wygraliśmy całą serię spraw przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie. Tylko części korzystnych dla nas części nikt nie potraktował poważnie, nawet kolejne składy Sądu Apelacyjnego w Lublinie po przejęciu spraw przez pewną grupę sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie i częściowej wymianie składu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

W trakcie tak zwanej „dobrej zmiany” w KRUS i ZUS nadal lekceważone są prawomocne od lat wyroki. Urzędnicy praktycznie pozbawieni są nadzoru. Z dokumentami robią, co im się tylko podoba. Gdybym tego nie widziała, to nie uwierzyłabym, że może być tak ogromna skala manipulacji, przerobień, fałszerstw.

W tym stanie rzeczy, o to, co powinno być załatwione na etapie administracyjnym, nadal musimy walczyć przed sądami, gdzie oczywiście z bezstronnością bywa problem i to bardzo poważny. Niżej zamieszczam jedno z pism w sprawie:

sygnatura akt: VIII U 3317/16

Pozwany: Prezes KRUS
Sąd Okręgowy w Lublinie
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

PISMO odpowiedź na żądanie Sądu z dnia 12 maja 2017 roku

I. Żądam przekazania rozpoznania wniosku o wyłączenie od rozpoznawania sprawy sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądu Apelacyjnego w Lublinie poza zainteresowane sądy. Przestańcie Państwo być sędziami we własnych sprawach.

II. Zwracam uwagę, że żądania wskazania imiennie sędziów oraz przyczyn wyłączenia zawarte w piśmie z dnia 12 maja 2017 roku pozostają w sprzeczności z wymogiem art. 7 Konstytucji. Do żądania brakuje podstaw prawnych, by można je było uznać za legalne.

III. Żądam zaprzestania zabierania mi prawa do bezstronnego, podlegającego ustawom sądu. Dość już tych personalnych przepychanek, który i jak bardzo sędzia skrzywdził mnie i moją rodzinę, a który czeka w kolejce, by potwierdzić naruszające prawo, podłe działania koleżanek lub kolegów. Nie sposób ustalić, którzy sędziowie ze wskazanych sądów są w stanie wznieść się ponad panujące układy i zająć się sprawą zgodnie z wymogami prawa, korzystając z niezawisłości. Dlatego oba sądy powinny być wyłączone od rozpoznawania sprawy.

U Z A S A D N I E N I E

Sposób działania części stronniczo działających sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądu Apelacyjnego w Lublinie spowodowały utratę mojego zaufania do sądów, świadczą o niedopuszczalnych, szkodzących nam powiązaniach między sędziami oraz między urzędnikami KRUS i ZUS oraz sędziami, o czym świadczy orzekanie z naruszeniem ustaw, nie weryfikowanie prawidłowo pełnomocnictw osób reprezentujących Prezesa KRUS, przyjmowanie odwołań od organów rentowych z naruszeniem kodeksu postępowania cywilnego bez kompletnych i rzetelnie sporządzonych akt, skandaliczny stan akt KRUS oraz dosłownie obłędna sytuacja z aktami i kontami elektronicznymi ZUS, w której nie sposób się rozeznać, która nie ma nic wspólnego z wymogami ustaw.

Na podstawie art. 45 Konstytucji mam prawo do bezstronnego sądu. Zgodnie z art. 178. 1 Konstytucji sędziowie podlegają Konstytucji oraz ustawom, podczas gdy faktycznie zarówno Konstytucja jak i inne ustawy naruszane są przez część sędziów nagminnie.
Np. w omawianym przypadku przez sąd nie została ustalona nawet prawidłowo strona pozwana. Informacja przy stronie pozwanej: „Oddział Regionalny w Lublinie” narusza ustawę, jest przejawem sędziowskiej samowoli.
Sędziowie nie mają uprawnień do zmiany, uzupełniania nazw organów rentowych, muszą precyzyjnie stosować ustawy uchwalone przez władzę ustawodawczą.
W sprawie naruszony został art. 7 Konstytucji poprzez procedowanie na etapie KRUS bez kompletnych, rzetelnie sporządzonych akt KRUS (art. 34 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 52. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników). Przy przyjmowaniu odwołania do sądu naruszony został art. 477 ². § 2 kodeksu postępowania cywilnego, odwołanie do sądu zostało przyjęte bez akt KRUS. Są problemy z pełnomocnictwami do reprezentowania strony pozwanej.

W sposób wręcz nagminny w sprawach z moich odwołań część sędziów lubelskich sądów narusza art. 83a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wszystkie moje problemy z podleganiem ubezpieczeniu w KRUS biorą się z naruszania również przez sędziów art. 83a. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 52. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którzy pomijają, że decyzja ostateczna może być zmieniona, uchylona lub można stwierdzić jej nieważność.

Wieje dosłownie grozą, gdy latami trwają niszczące mnie i moją rodzinę bardzo kosztowne procesy sądowe w sytuacji, gdy w obrocie prawnym pozostaje decyzja ostateczna rozstrzygająca o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, która lekceważona jest przez urzędników i część stronniczych sędziów. Z doświadczenia wynika, że większość sędziów lubelskich sądów, którzy dołączali do rozpoznawania spraw niestety broniła niedopuszczalnych działań urzędników i sędziów. Niedopuszczalnym jest, bym była narażana na kolejne stronnicze działania sędziów pracujących w tych samych sądach, w których część sędziów działała przez lata na szkodę moją i mojej rodziny.
W takim stanie rzeczy, niech wreszcie do kompetentnych i uczciwych sędziów dotrze, że wpływ na wykonywanie pracy przez nich, ich wiarygodność ma również toksyczna sytuacja panująca w sądzie, mająca bardzo negatywny wpływ na życie moje i mojej rodziny, tworzona przez część sędziów wskazanych sądów.

W tym stanie rzeczy, gdy jest tak dużo uchybień, gdy nie wiadomo ilu jest sędziów, którzy wbrew prawu i poprawnemu rozumowaniu będą działać na moją szkodę, w pełni uzasadnione jest, by wszyscy sędziowie wskazanych sądów zostali wyłączeni od rozpoznawania sprawy.

Lublin 07-06-2017 rok Barbara Berecka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Wyłączenie sędziów z powodu stronniczości jest fikcją

  1. mirgag pisze:

    Gdy prawo staje się bezprawiem, opór staje się obowiązkiem…

Możliwość komentowania jest wyłączona.