Rozprawy apelacyjne w SO w Lublinie w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych nie są nagrywane?

ZGUBIŁAM SIĘ PRZY WYMIANIE STANOWISK Z WICEPREZESEM SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE, MOŻE KTOŚ Z CZYTELNIKÓW ZROZUMIAŁ ODPOWIEDŹ?

Zgodnie z art. 157. § 1 kodeksu postępowania cywilnego: „Z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant sporządza protokół. Protokół sporządza się, utrwalając przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie pod kierunkiem przewodniczącego, zgodnie z art. 158. § 1”. Przepis jest z 2010 roku i nadal w sporej części sądów cywilnych stosuje się procedurę wynikającą z art. 157. § 1 (1) z powodu braku możliwości nagrywania.

Nie mogę jednak zrozumieć, jak to jest możliwe, by nie było sprzętu spełniającego wymogi ustawy obowiązującej od 7 lat, w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Lublinie, który pełni również rolę sądu odwoławczego, gdzie rozpoznawane są apelacje, do tego w budynku niedawno oddanym do użytku po kapitalnym remoncie.

Odpowiedź z Sądu na pierwsze moje wystąpienie podpisana przez wiceprezesa Przemysława Grochowskiego była jednoznaczna. Wydział nie dysponuje salami do nagrywania przebiegu rozpraw.

Po drugim moim wystąpieniu w sprawie, które jest niżej, nie rozumiem odpowiedzi. – Odbywają się rozprawy apelacyjne i nie są nagrywane zgodnie z wymogami ustawy. Sąd drugiej instancji stosuje jakieś rozwiązania zastępcze?

Na rozprawach apelacyjnych, które obserwowałam, protokolanci praktycznie pozostawali bezczynni.  Sędziowie przewodniczący, co w polskim sądzie wprawia w osłupienie, niczego nie dyktowali.

W imieniu Rzeczypospolitej

Myślę, że nie tylko ja czekam na precyzyjną i rzetelną informację w sprawie.

Barbara Berecka


Barbara Berecka      Lublin 17-03-2017 rok

Adm. 0159-24/17

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie

W związku z odpowiedzią Adm. 0159-24/17 w trybie ustawy o udzielaniu informacji publicznej, udzieloną przez wiceprezesa Przemysława Grochowskiego, że:

ŻADNA SALA VIII WYDZIAŁU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NIE DYSPONUJE SPRZĘTEM DO NAGRYWANIA DŹWIĘKU?.

Proszę o uzupełnienie odpowiedzi w takim samym trybie:

– Czy w salach Sądu VIII Wydziału przy Pl. Czechowicza 1 w Lublinie od numeru 36 do 42 mikrofony są elementem dekoracyjnym, czy jest coś, czego nie wzięłam pod uwagę zadając pytanie?

– Proszę jednocześnie o wyjaśnienie, jak wykonywany jest nakaz ustawowy do nagrywania dźwięku z przebiegu rozpraw apelacyjnych, które odbywają się w Sądzie, który pełni również funkcję sądu drugiej instancji?
Kilka dni temu widziałam, że rozprawy apelacyjne odbywały się w salach 38 i 40, gdzie dwie rozprawy obserwowałam jako publiczność.
Wczoraj 16-03-2017 roku w sali numer 40, jako sąd drugiej instancji, orzekał Sąd Okręgowy w Lublinie?

Barbara Berecka

Do wiadomości:

1. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny.

2. Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Wolność i demokracja i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.