„Frajerzy, kompletni frajerzy”

ZNIEWOLIĆ ZWYKŁYCH, NIEUSTOSUNKOWANYCH OBYWATELI, ULEGAĆ ŻĄDANIOM PRZEDSTAWICIELI INNYCH PAŃSTW I STRUKTUR MIĘDZYNARODOWYCH, A WSZYSTKICH RAZEM WZIĘTYCH MIEĆ W GŁĘBOKIM POWAŻANIU

„Frajerzy, kompletni frajerzy” i do tego nieprawdopodobni egoiści i kompletni ignoranci, którzy jak z ich rozmów wnika, nie szanują nikogo. Co się z Polakami stało, co się nadal dzieje, że bandzie niekompetentnych osób, które nie szanują nikogo, przez tyle lat Polacy pozwolili rządzić Polską? Kto jak nie między innymi wypowiadający się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i ludzie z którymi od lat współpracuje, rządzi krajem, odpowiada za stan państwa i pozycję Polski w ramach układów z poszczególnymi krajami oraz w ramach struktur międzynarodowych?

”Ujawniono fragmenty nagrań, które jutro opublikuje tygodnik „Wprost”. Tym razem chodzi o rozmowy Sławomira Nowaka, Jacka Rostowskiego i Radosława Sikorskiego. Wycinki z rozmów przedstawiła na antenie Radia Zet Monika Olejnik.

Z przekazanych fragmentów można się dowiedzieć, że zdaniem Radosława Sikorskiego „polsko-amerykański sojusz jest nic nie warty”. Szef MSZ oświadczył, iż jest on szkodliwy”. – Problem w Polsce jest, że mamy płytką dumę i niską samoocenę. Taka murzyńskość ? miał powiedzieć Sikorski w rozmowie z byłym ministrem finansów Jackiem Rostowskim. Używając niecenzuralnego sformułowania twierdzi także, że Polska poszła na rękę Amerykanom.

W pro­gra­mie „Siód­my dzień ty­go­dnia” ujaw­nio­no także ko­lej­ne frag­men­ty roz­mo­wy Sła­wo­mi­ra No­wa­ka z An­drze­jem Pa­ra­fia­no­wi­czem. Miał on w nich opo­wia­dać o kam­pa­nii wy­bor­czej Do­nal­da Tuska w 2005 roku., twier­dząc, że PO wy­ku­pi­ło długi ko­mi­te­tu Re­li­gi za jego po­par­cie.

Stenogramy nagrań mają się ukazać w jutrzejszym numerze tygodnika „Wprost”. Redaktor naczelny Sylwester Latkowski napisał na swoim blogu, że będą im towarzyszyły pliki dźwiękowe, zastrzega jednak, że nagrania nie będą opublikowane w całości – nie zostaną bowiem ujawnione żadne wątki dotyczących życia prywatnego nagranych osób. Nagrania w całości redakcja przekaże zaś organom ścigania – jeśli o to wystąpią” – źródło Onet.pl.

Czy jeszcze ktokolwiek ze świadomych obywateli ma wątpliwości, czy rząd Donalda Tuska powinien jeszcze trwać? Nie dość, że wyrządzili masę szkód obywatelom Polski, wiele osób, polskich rodzin i firm doprowadzili do ruiny, to jeszcze skłócili się praktycznie ze wszystkimi wkoło na arenie międzynarodowej.

Dyplomatyczne wyczyny na miarę Nagrody Nobla między innymi Radosława Sikorskiego doprowadziły Ukrainę do wojny domowej. Bo przecież to co się dzieje na wschodzie Ukrainy, jest okrutną wojną domową. Myślicie, że Ukraińcy i przedstawiciele innych poszkodowanych narodów przez przedstawicieli polskich władz nie zapamiętają nam krzywd, jakich doznali w wyniku bezmyślnych działań przedstawicieli polskich władz?

Zwykłymi Polakami można tylko gardzić i ich wyniszczać,
bo nie zasługują na nic więcej ze strony ludzi władzy. Z Rosją nie da się utrzymać dobrych, sąsiedzkich stosunków, bo się nie da? Ameryka choć jest daleko, to z nimi też nie sposób współpracować na zdrowych, partnerskich zasadach? To w takim radzie, kto jest w porządku, z kim można prowadzić na zdrowych zasadach interesy?

Polak z poza klik i koterii, układów ludzi władzy i tak zwanych samorządów, jest nikim dla jaśnie nam panujących, który nigdy nie ma racji, a jego wszelkie skargi są zawsze bezzasadne.
Putin, jest oczywiście zły, co tam zły, on jest najgorszy pod słońcem, oczywiście zdaniem polskich egoistów i frajerów jednocześnie. A Obama, to ma taki kolor skóry, który wskazuje, że z jego charakterem na pewno jest coś nie tak. Tak oto wobec ludzi i świata ustawili się rządzący Polską, że tylko z bezradności chce się wyć.

Mają przeciwko sobie nie tylko ogromną część udręczonego społeczeństwa polskiego, ale skłócili się z kim tylko się dało na arenie międzynarodowej, że aż wieje grozą.
Jeszcze rano w sieci czytałam o tym, że być może Rosjanie stoją za nagraniami. Publikacja kolejnych rozmów powinna rzucić podejrzenia w kolejną stronę. Ale w sprawie przecież drugorzędne jest, kto nagrywał. Nagrywającym należy się szacunek za zdemaskowanie tych, którzy demolują ludziom życie i dewastują kraj.

Zbuntowani Obywatele

W sprawie najważniejsze jest pokazanie poprzez nagrania, jak niekompetentni i nieodpowiedzialni ludzie zajmują ważne stanowiska w państwie polskim. Skutki rządzenia tych nieprawdopodobnych egoistów są bardzo fatalne dla ogromnej części Polaków, degradują pozycje kraju na arenie międzynarodowej. Polska pod rządem ekipy Tuska zmierza wprost do niebytu, co trzeba natychmiast przerwać.

ZO

Ten wpis został opublikowany w kategorii Demokracja po polsku, Informacje z kraju, Najważniejsze informacje i wiadomości, Wolność i demokracja, współpraca i współdziałanie i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.